Boter bij de vis


Publicaties

Bundervoet, A., Bruyninckx, G., De Pauw, J. e.a., Koken in Bezet Gebied, Eeklo, 2015.

Kookboekje koken in bezet gebiedDeze publicatie ademt de sfeer van de oorlogsjaren. Zelfs de stijl is gebaseerd op publicaties van die tijd. Het water zal je misschien niet bij ieder recept in de mond komen, maar het boek geeft een mooi beeld waarmee de Meetjeslanders tijdens WOI hun honger moesten stillen.

In het samenstellen van de recepten kozen de auteurs voor een mix van authentieke gerechten die de tijdsperiode sterk typeren en recepten die ook vandaag nog geserveerd worden. Hierdoor bevatten een aantal recepten ingrediënten die bij de plattelandsbevolking toen (nog) niet beschikbaar waren.

Kostprijs: gratis hier downloaden
Meer info: www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be


D. De Keyzer, ‘Broodnodig’, in: Patakon. Tijdschrift over bakerfgoed, 5, nr. 2 (2014), pg. 3-13

B. Demasure, ''Honger langs de boorden van Maas en Schelde'. Voedselconsumptie in bezet België tijdens de Groote Oorlog', in: Patakon. Tijdschrift over bakerfgoed, 5 nr. 1 (2014) p.3-6.

I. Ruckebusch, 'Belgische voedselschaarste en Amerikaanse voedselhulp tijdens WOI', in: Patakon. Tijdschrift over bakerfgoed, 5 nr. 1 (2014) p.7-31.

Sinds 2010 heeft het Bakkerijmuseum een volwaardig museumtijdschrift 'Patakon'. Jaarlijks worden telkens twee nummers uitgegeven. Bovenstaande edities richten zich op de Eerste Wereldoorlog.

Kostprijs: 3 Euro + verzendingskosten
Hoe te bestellen: Bakkerijmuseum

Brecht Demasure. Boter bij de Vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Davidsfonds. Leuven, 2014.


Cover Boter bij de visDe Eerste Wereldoorlog zette het land volledig op z’n kop. Alle aspecten van het dagelijks leven werden beïnvloed door de jarenlange strijd. Zo viel al bij het begin van de oorlog de import en export van levensmiddelen stil. De beschikbare voedselvoorraden slonken zienderogen en wat er nog restte, werd vaak opgevorderd door de Duitse bezetter.

Ook in de landbouwsector ging het slecht: de nodige grondstoffen ontbraken en vee en paarden werden opgeëist. Bovendien was er door de bezetting van de zeehavens van visserij weinig sprake. De hele oorlog lang heerste er voedselcrisis. Maar de bevolking was creatief: ze organiseerden openbare soepbedelingen of gebruikten stadsparkjes als moestuin. Alle middelen waren goed om de honger te bestrijden. Ook de zwarte markt floreerde. Sommige landbouwers en handelaars boekten opmerkelijke winsten.

Dit boek bestudeert de impact van de Groote Oorlog op de landbouwsector en de voedselbevoorrading. Op basis van dagboeken, kranten, aanplakbrieven en contemporaine literatuur wordt een beeld geschetst van de situatie in bezet en onbezet gebied, zowel tijdens als vlak na de oorlog. Het boek is een initiatief van het Centrum Agrarische Geschiedenis, in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
Kostprijs: 29,95 Euro 
Hoe bestellen: Het boek is te koop bij Davidsfonds Uitgeverij en in de betere boekhandels.

Brecht Demasure. Boeren, boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog. ICAG. Leuven, 2013, pp. 176.

Cover Boeren boter en bezettersOver de militaire en politieke geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog is reeds veel geschreven. De ontwikkeling van de landbouw- en visserijsector en de voedselsituatie tijdens de oorlogsjaren en de naoorlogse periode zijn daarentegen veel minder bekend.

Deze onderzoeksgids brengt naast een algemene inleiding een overzicht van alle relevante archieffondsen, documentatieverzamelingen en publicaties. Er worden bovendien enkele concrete onderzoekspistes aangereikt.

De onderzoeksgids richt zich naar onderzoekers en andere geïnteresseerden over de geschiedenis van landbouw, platteland en voeding in de periode 1910-1920.

Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven) en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
Kostprijs: 10 Euro + €3,65 verzendingskosten
Hoe bestellen: Het boek is te koop bij het Centrum Agrarische Geschiedenis , Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Bestellingen gebeuren via Kristel Janssens of tel. 016/32 35 25.