Boter bij de vis


Over ons

Naar aanleiding van de herdenking van de Groote Oorlog in 2014-2018 brengen het Departement Landbouw & Visserij, het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG, KU Leuven) het verhaal over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de aandacht. Hierbij wordt de voedselsituatie op de voorgrond geplaatst. In oorlogstijden is de voedselproductie en –distributie immers zeer belangrijk. Op dergelijke momenten is de bevolking zich sterk bewust van het belang van een degelijke voedselvoorziening en een performante organisatie van de landbouwproductie. De Eerste Wereldoorlog is hierdoor een belangrijke episode in de geschiedenis van de landbouw en het landbouwbeleid.

Dankzij de samenwerking tussen bovengenoemde initiatiefnemers en andere partners uit de landbouw- en erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel wordt dit vergeten stukje geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog bestudeerd, in zijn context geplaatst en ontsloten via deze website en andere activiteiten.