Boter bij de vis


Hulpmiddelen

Bibliografieën

DEGRANDE, V., Bibliografie Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen: geannoteerde inventaris uit de West-Vlaamse heemkundige en historische tijdschriften, Assebroek, 2007.

HINGHAM, R. en SHOWALTER, D. red., Researching World War I: a handbook, Westport-Londen, 2003.

LEFEVRE, P. en LORETTE, J. red., België en de Eerste Wereldoorlog. Bibliografie (Centrum voor Militaire Geschiedenis. Bijdragen, 21), Brussel, 1987.

SEGERS, Y., VAN MOLLE, L. en WOESTENBORGHS, B., Oriënterende bibliografie agrarische en rurale geschiedenis (19de en 20ste eeuw België), 2012 (www.hetvirtueleland.be/bronnen/bibliografie).

TALLIER, P.-A. en SOUPART, S., België en de Eerste Wereldoorlog. Bibliografie. Deel 2 (werken uitgegeven van 1985 tot 2000) (Centrum voor Militaire Geschiedenis. Bijdragen, 35), Brussel, 2001.

VAN DEN EECKHOUT, P. en VANTHEMSCHE, G., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw (Koninklijke Commissie voor Geschiedenis), 2de Herz. Uitg., Brussel, 2009.

Inventarissen en archiefgidsen

AMARA, M., Inventaire des archives du Comité National de Secours et d’Alimentation (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 446), Brussel, 2009.

AMARA, M., Inventaire des archives du Comité provincial de Secours et d’ Alimentation pour le Brabant (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 447), Brussel, 2009.

Archives de la guerre – Inventaire du Comité d’alimentation (Inventaires Archives de la Ville de Bruxelles, 40), s.l., s.d.

ASTACHOVA, M. en OLIVETSKAYA, A., Inventaris van het archief van het NISG, Gent, 1997.

BAKKER, C., Archief De Panne. Onbezet België 1914-1918 (Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief te Brugge, Toegangen in beperkte oplage, 86), Brussel, 1992.

BATTAGLIA, A., Archives de la Grande Guerre: inventaire des sources de la Première Guerre mondiale conservées à la BDIC, Nanterre, 2010.

BECKER, A. en DEROSIER, B. red., Guide des sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord (Archives départementales du Nord, Temps, espace et société, 1129), Villeneuve d’Ascq, 2009.

BERNARDO Y GARCIA, L., Inventaire des archives de Georges Theunis (1915-1968) (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, 494), Brussel, 2010.

BETERAMS, G., Inventaris van de archieven van het nationaal komiteit voor hulp en voeding, provincie Antwerpen (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Antwerpen. Inventarissen, 7), Brussel, 1970.

BOIJEN, R., Inventaris van het archieffonds 1914-1918. 1: Personalia (Centrum voor Militaire Geschiedenis. Inventarissen, 19), Brussel, 1982.

BOIJEN, R., Inventaris van het fonds prentbriefkaarten: 1. 1914-1918, Oorlogsoorden en getroffen streken, steden en gemeenten (Centrum voor Militaire Geschiedenis, inventarissen, 32), Brussel, 1989.

BOURGEOIS, P., DEVOLDER, C. en GUINAND, M. red., Het Ministerie van Landbouw (1884-1990). I: Organisatiestructuur van de centrale administratie en adviesorganen (Algemeen Rijksarchief, Miscellanea archivistica, Studia, 50), Brussel, 1994.

BOURGEOIS, P., DEVOLDER, C. en GUINAND, M. red., Het Ministerie van Landbouw (1884-1990). II: Overzicht van de bevoegdheden (Algemeen Rijksarchief, Miscellanea archivistica, Studia, 54), Brussel, 1994.

BOURMANNE, C. en COSEMANS, A., Inventaire des archives de la Commission for Relief in Belgium et de Comité hispano-néerlandais (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 535), Brussel, 2000.

BOVESSE, J. en LADRIER, F., Répertoire sur fiches manuscrits provisoires des archives (triées) de l’Administration provinciale de Namur, 1830-1930, onuitgegeven, s.l., s.d.

CAIMO, K., ROSIER, K., SEGERS, Y. en VAN MOLLE, L., Repertorium van de Belgische landbouwpers, Leuven, [in voorbereiding].

CARNEL, S., Inventaire des archives de la Fédération des coopératives pour dommages de guerre (1919-1930) (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 342), Brussel, 2003.

CARNEL, S., Inventaire des archives du ministère de l’Agriculture: 1ère Direction générale: Office de la Reconstitution Agricole (1919-1926) (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 353), Brussel, 2004.

CHARLES, L., ANTHEUNIS, G. en LALEMAN, M., Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos, Gent, 2007.

CONSTANDT, M., Inventaris van het fonds van het oorlogsmuseum van Zeebrugge, onuitgegeven, [Brugge], 1982.

COUTTENIER, J., Archief Kardinaal D. Mercier, 1851-1926, onuitgegeven, s.l., s.d.

COSEMANS, A., Inventaris van het archief van Frans Schollaert en Joris Helleputte (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 13), Brussel, 1990.

DANIELSON, E., Commission for Relief in Belgium (1914-1930): a register of its records in the Hoover Institution archives, Stanford, 1996.

DE CAIGNY, S. en ANSEEUW, A., Het Gekwetste Gewest: archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek (CVA, Focus architectuurarchieven), Antwerpen, 2009.

DE SMET, J. en TALLIER, P.-A., Inventaire des archives du fonds Auguste Dupont Comité belge de la Haye (1914-1918) (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 475), Brussel, 1998.

DE SMET, J. en TALLIER, P.-A., Inventaire des archives du Comité d’enquête économique de La Haye, 1915-1919 (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 564), Brussel, 2002.

DE SMET, J. en TALLIER, P.-A., Inventaire des archives du commissaire général du gouvernement belge à Londres (1918-1919) (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 567), Brussel, 2002.

DE SMET, J. en TA LLIER, P.-A., Inventaire des archives du Comptoir national pour la reprise de l’activité économique en Belgique (sections de La Haye et de Londres), 1916-1919 (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 566), Brussel, 2002.

DE SMET, J. en TALLIER, P.-A., Inventaire des archives du Conseil économique de La Haye, 1917-1918 (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 565), Brussel, 2002.

DELVAUX, A.-C., Inventaire des archives de la Société intercommunale de ravitaillement de la Province de Liège (1916-1921) (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Luik. Inventarissen, 115), Brussel, 2011.

DELVAUX, A.-C., Inventaire des archives du Comité de secours et d’alimentation de la Province de Liège (1914-1922) (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Luik. Inventarissen, 117), Brussel, 2011.

DEMEYER, M., Inventaris van het archief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond 1890 (KADOC Inventarissen en repertoria, 19), Leuven, 1987.

DEMEYER, M. en DE SMAELE, H., Inventaris van het archief van Minister van Staat Gerard Cooreman, 1852-1926 (KADOC Inventarissen en repertoria, 31), 2de druk, Leuven, 1993.

DEPOORTERE, R., Commission des réparations (1918-1931): inventaire (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 44), Brussel, 1988.

DEPOORTERE, R., Inventaire des archives du Bureau documentaire belge (1915-1920) (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 179), Brussel, 1994.

DEPOORTERE, R. en DE SMET, J., Inventaire des archives du Ministerie van Nijverheid en Arbeid (1917-1918) (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 292), Brussel, 1996.

DEVOLDER, K. en SYMOENS, B., Bezet België 1914-1918: tekeningen, prenten en foto’s uit de oorlogsarchieven van het Algemeen Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Educatieve Dienst, Dossiers, 2de reeks, 18), Brussel, 1998.

DEVOLDER, K., Catalogus van de topografisch-historische atlas (nrs. 1501-2000); (nrs. 2001-2500); (nrs. 2501-3000); (nrs. 3001-3500) (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 264, 267, 279, 343), Brussel, 1997, 1998, 1999, 2003.

DEVOLDER, K., Inventaris van het archief van de Bond der boterhandelaars en botervoortbrengers van Brabant, erkende beroepsvereniging (1916-1919) (Algemeen Rijksarchief, Toegangen in beperkte oplage, 577), Brussel, 2004.

DEVOLDER, K., Ministerie van Landbouw en Openbare werken. Bijzondere dienst voor de heropbouw van de door de oorlog verwoeste gewesten in West-Vlaanderen: plattegronden betreffende de wederopbouw van de verwoeste gewesten (1919-1925) (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, 414), Brussel, 2008.

GRUYTHUYSEN, M., VAN SCHIE, H. en TEMPELARS, A., Inventaris van de archieven van crisisinstellingen in verband met de Eerste Wereldoorlog, 1914-1926, Den Haag, 1993.

HUYS, E., Inventaris van de verzameling ‘verwoeste gewesten’, Brussel, 1996.

JACQUET-LADRIER, F., Répertoire de la Collection d’imprimés réunie par A. Borgnet en F. Golenvaux, Brussel, 1989.

JANSSENS, G., Inventaire des archives du Cabinet du Roi. Reigne Albert I, Période 1914-1918, Brussel, 2006.

JANSSENS, G., Inventaire des archives du Cabinet du Roi. Reigne Albert I, Période 1909-1914 et 1919-1934, Brussel, 2006.

JANSSENS, L., Catalogus van de topografisch-historische atlas (nrs. 1-500); (nrs. 501-1000); (nrs. 1001-1500) (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 243, 247, 260), Brussel, 1991, 1993, 1996.

JOUSTEN, W., Inventar des Archivs der Landwirtschaftlichen Lokalabteilung St.Vith-Malmedy (1898-1921), Eupen, 2004.

LELOUP, G. en STRUBBE, F., Inventaris van het archief van het Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Gemeentewegen (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, 496), Brussel, 2010.

MADDENS, K., Papiers Albert Henry (Archives Générales du Royaume, Département III), Brussel, 1998.

MARÉCHAL, G., Archief van het provinciebestuur van Brabant. Neerlegging 1933-1938, begin 19de eeuw – 1936 (Rijksarchief Anderlecht, Toegangen in beperkte oplage, 27), Brussel, 2001.

MATTHYS, C. en LEFEBVRE, W., Gids van landbouwarchieven in België 1795-2000 (ICAGStudies, 3), Leuven, 2006.

MERTENS, J., Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende (Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief Brugge, Toegangen in beperkte oplage, 90), Brussel, 1992.

NIEBES, P.-J., Inventaire du fonds Albert François délégué du Comité national de Secours et d’Alimentation pour le Hainaut (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Bergen. Inventarissen, 102), Brussel, 2011.

NIJSSEN, R. en CEUNEN, N., WOI. Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Haspengouw, Sint-Truiden, 2011.

NIJSSEN, R. en CEUNEN, N., Verzameling van de Hasseltse affiches uit de Eerste Wereldoorlog 1914-1919 (Rijksarchief te Hasselt, Inventarissen, 102), Brussel, 2012.

NOTEBAERT, A., NEUMANN, C. en VANDEN EYNDE, W., Inventaris van het archief van de dienst der verwoeste gewesten (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, 237), Brussel, 1986.

NUYTTENS, M., Plaatsingslijst van het archief van het provinciaal hulp- en voedingscomité Oost-Vlaanderen, onuitgegeven, Gent, 1990.

NUYTTENS, M., Familie Moyersoen (Rijksarchief Gent, Inventarissen, 70), Brussel, 1992.

PAGNOUL, A.-M., Adresses aux Rois et procès-verbaux d’événements officiels marquants (1834-1921), Brussel, 1989.

PAGNOUL, A.-M., Inventaire des papiers Joseph Manneback (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, 204), Brussel, 1977.

PAULS, A., Archiv des Kreises Malmedy (1803-1939) (Rijksarchief Eupen, Toegangen in beperkte oplage, 1), Brussel, 1994.

PODEVIJN, D., Inventaris van het archief van minister van Staat Romain Moyersoen (1870-1967) (KADOC Inventarissen en repertoria, 33), Leuven, 1993.

ROLAND, G., Relevé des Archives du Comité de Secours et d’Alimentation de la province de Luxembourg 1914-1918, onuitgegeven, Saint-Hubert, 1994.

SOMERS, A., Inventaris van het archief van Jean-François Maes (1873-1957) en aanverwanten 1782-1973 (Rijksarchief Brugge, Inventarissen, 71), Brussel, 2011.

TALLIER, P.-A., Inventaire des Archives de l’Administration des Eaux et Forêts (Ministère des Finances puis Ministère de l’Agriculture) déposées aux Archives de l’État à Namur (1806-1962), Brussel, 2001.

THIELEMANS, M.-R., Liquidation du fonds de Roi Albert, Brussel, 1998.

TIHON, C., Provinciaal Bestuur Brabant. Archief neergelegd in 1921-1923. ‘Tihon 2’ (Rijksarchief Anderlecht, Toegangen in beperkte oplage, 48), Brussel, 2001.

VAN HAEGENDOREN, M., Inventaire des archives du Comité National de Secours et d’Alimentation. Comité local d’Anderlecht (Algemeen Rijksarchief, Toegangen in beperkte oplage, 284), Brussel, 1995.

VAN MEERBEECK, L., Papiers Charles de Broqueville (Algemeen Rijksarchief. Toegangen in beperkte oplage, 29), Brussel, 1998.

VANDEN BOSCH, H., AMARA, M. en D’HOOGHE, V., Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België (Algemeen Rijksarchief. Studies over de Eerste Wereldoorlog, 17), Brussel, 2010.

VANDEN BOSCH, H., Documentatie verzameld door de Commissie voor de Oorlogsarchieven 1914-1940 (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 506), Brussel, 2011.

VANDEN BOSCH, H., Oorlogsarchieven. Reeks inventarissen 9. Inventarissen van de archieven betreffende de Eerste Wereldoorlog verzameld door particulieren, (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 532-545), Brussel, 2013.

VANDEN BOSCH, H., Inventarissen van de archieven van de Rechtbank voor Oorlogsschade en van het Hof voor Oorlogsschade van Brussel (1919-1935) (Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Inventarissen, 53), Brussel, 2008.

VANDEN BOSCH, H., Verzameling oorlogsdagboeken en –verslagen van de Commissie voor de Oorlogsarchieven 1914-1935 (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 507), Brussel, 2011.

VANDEN BOSCH, H., Inventaris van de verzameling oorlogsdocumentatie van Théodore Heyse 1905-1964 (Algemeen Rijksarchief. Inventarissen, 522), Brussel, 2012.

VANDEN EYNDE, W., Inventaris van het archief van ingenieur-urbanist Raphaël Verwilghen, 20 dln., Leuven, 1991.

VELLE, K. en DHONDT, J., Inventarissen van de archieven van de Hoven en Rechtbanken voor Oorlogsschade in Vlaanderen (en rechtsopvolgers) (1919-1936) (Rijksarchief Beveren, Inventarissen, 59), Brussel, 2001.

VLEESCHOUWERS, C., Inventaris van het archief van het bestuur van het Zeewezen 1830-1976 (Algemeen Rijksarchief, Inventarissen, 215), Brussel, 1979.

Bronnen

Uitgegeven bronnen

Algemeen verslag over de werkzaamheden van de provinciale landbouwafdeeling van het Nationaal hulp- en voedingscomiteit der provincie Antwerpen gedurende de jaren 1914 tot 1919 (Land- en Tuinbouwcomiteit der provincie Antwerpen), Antwerpen, 1920.

ASQUITH, H., On Belgium: relief food reaches the Belgians and reaches them alone. One of the finest achievements in the history of a humane organisation. King Albert’s message (National Committee for Relief in Belgium), Londen, 1916.

AZNAR CASANOVA, R., La panification dans la province de Liège et ses formes d’administration, Luik, 1917.

Beknopte bekendmaking nopens den Dienst der verwoeste gewesten, Brussel, [1919-1921].

Belgische Boerenbond. Jaarverslag, Leuven, 1914-1918.

Belgische Heidemaatschappij. Verslagen dienstjaar (Belgische Boerenbond), Leuven, 1914-1922.

Boerenbond belge. Mutuelle belge contre l’incendie. Tarifs et clauses spéciales (Boerenbond belge), Leuven, 1917.

Bouwen en heropbouwen van huis en stal (Belgische Boerenbond), Leuven, 1915.

BRIGODE, J., Union patriotique des femmes belges. Rapport présenté au Comité National de Secours et d’Alimentation, 8 août 1914 – 28 février 1915, Brussel, 1915.

Bulletin de l’Office des Régions Dévastées (Ministère de l’interieur), Brussel, 1919-1921.

Bulletin des comités et des oeuvres belges aux Pays-Bas – Bulletin der Belgische comité’s en der Belgische instellingen in Nederland, Den Haag, s.d.

CAUDRON, O., Het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de landbouwersvereeniging ‘Redt u zelven’ gesticht te Aalst ten jare 1919, Gent, s.d.

Cinq leçons d’embellissement de la vie rurale données pendant les travaux du jury de perfectionnement (Etudes de reconstructions rurales, Commission nationale pour l’embellisement de la vie rurale), Brussel, 1916.

CLERFAYT, A., Comment doit-on s’alimenter?, Brussel, 1916.

CLERFAYT, A., Hoe moeten wij ons voeden?, Brussel, 1916.

Comité National de Secours et d’Alimentation de la Province d’Anvers. Rapports présenté au Comité National de Secours et d’Alimentation, Antwerpen, 1915.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Bureau central des récoltes. Statistiques générales sur les opérations de moutures des comités provinciaux d’alimentation, les achats et les ventes de céréales indigènes par les bureaux provinciaux des récoltes et les importations de blés exotiques de la Commission for Relief in Belgium. Exercices 1916-1917, 1917-1918, s.l., s.d.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Comité provincial du Luxembourg. Rapports trimestriels et mensuels du Comité provincial du Luxembourg au Comité national. 1914-1915-1916-1917-1918, 60 dln., s.l., s.d..

Comité National de Secours et d’Alimentation. Compte rendu des opérations du comité provincial de secours et d’alimentation pour le Brabant au 31 décembre 1916, Brussel, 1918.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Compte rendu par le Comité exécutif des opérations du Comité national au 30 juin 1915, Brussel, 1916.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Compte rendu par le Comité exécutif des opérations du Comité national au 31 décembre 1915, Brussel, 1916.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Compte rendu par le Comité exécutif des opérations du Comité national au 30 juin 1917: 1: Département Alimentation, 2: Département Secours, Brussel, 1917.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Département laiteries du Comité national. Installations créées pendant la guerre pour fournir du lait aux oeuvres de l’enfance et aux tuberculeux, 3 dln., s.l., s.d..

Comité National de Secours et d’Alimentation. Département Secours. Recueil des règlements et instructions générales, Brussel, 1917.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Dernière réunion des délégués des comités provinciaux, le 3 juillet 1919. Allocutions de MM Francqui et Franck, s.l., 1919.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Province de Flandre Orientale. Rapports du Comité provincial. 28 janvier – 30 septembre 1915, 5 dln., Gent, 1915.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Rapport général du Comité de la province du Liège au 31 décembre 1915, Luik, 1916.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Rapport général du Comité de la province du Liège au 31 décembre 1917, Luik, 1917.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Rapports et comptes rendus du Comité exécutif du mois de novembre 1914 au mois de décembre 1917, 17 dln., s.l., s.d.

Comité National de Secours et d’Alimentation. Section Agricole. Rapport pour la période du 15 décembre 1914 au décembre 1915, Brussel, 1916.

Commission d’étude pour les reconstructions rurales dans les régions dévastées par la guerre. Rapport général, s.l., s.d.

COMPÈRE, A., La pomme de terre (brochure de propagande patronnée par la Section Agricole), Bouillon, 1916.

Compte rendu de l’Assemblée générale tenue à Louvain, le 10 avril 1917 à 3 heures (H.C.) de l’aprèsmidi (Middenkredietkas Belgische Boerenbond), Leuven, 1917.

Compte rendu de l’Assemblée générale tenue à Louvain, le 2 avril 1918 à 2 heures de l’après-midi (Middenkredietkas Belgische Boerenbond), Leuven, 1918.

Compte rendu de l’Assemblée générale tenue à Louvain, le 6 avril 1915 à 2 heures de l’après-midi (Middenkredietkas Belgische Boerenbond), Leuven, 1915.

Comptes rendus des séances de la Commission agricole belge de La Haye: juin 1917-novembre 1918, Zeist, 1917-1918.

Conditions in Belgium: recent statements refuted… Belgium under the Germans (National Committee for Relief in Belgium), s.l., 1917.

Construction de l’habitation rurale et de ses dépendances (Boerenbond belge), Leuven, 1915.

Cours pour chômeurs. Hygiène générale: notes, Brussel, 1915.

‘Das Comité National de Secours et d’Alimentation in Belgien’, in: Der Belfried, oktober 1916.

‘Das Comité National de Secours et d’Alimentation in Belgien’, in: Der Belfried, 1917.

DAVIDSON, R., Belgium’s Christmas: a message, Londen, 1914.

DE BROQUEVILLE, C., The following important statement by the Belgian Prime Minister…Food supplies for Belgium: no leakage to the Germans, s.l., 1916.

DE KEYSER, F., De landbouw ten huidigen tijde, Gent, 1916.

DE KEYSER, F., De Werkmansakker (Uitgaaf der landbouwafdeeling van het Provinciaal hulpen voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen en van de Provinciale bevoorradingskommissie), Gent, 1917.

DELSEMME, A. en PUTZEYS, F., Ce que chacun doit savoir concernant l’alimentation rationnelle: résumé de conférences données en 1916, Luik, 1917.

DELSEMME, A. en PUTZEYS, F., Wat eenieder hoort te weten omtrent de rationeele voeding:
beknopte inhoud der conferenties in 1916, Luik, 1917.

De vergoeding der oorlogsschade (Belgische Boerenbond), Leuven, 1919.

De voeding gedurende den oorlogstijd: eenige keuken-recepten, eenige recepten voor huishoudkunde, Etterbeek, 1917.

DE ZUTTERE, C. en VERMAUT , R., Enquête sur la pêche maritime en Belgique, 2 dln.,
Brussel, 1909-1914.

EDGAR, W., How Belgium is fed. The work of saving a brave nation from starvation: extracts
from a remarkable article, Londen, 1915.

FRANCK, L., La résistance civile et les oeuvres de secours en Belgique occupée (1914-1918), s.l., 1932.

GEORGE, L., Waarheid en verdichting. Mr. Lloyd George’s verklaring betreffende de scheepvaart en voedselvoorziening, Amsterdam, 1917.

GIELE, J. red., Kringen voor boerinnen en voor landelijke huishoudsters van België in 1914-1919 (Nationaal komiteit van de verbonden der boerinnenkringen), Ronse, 1920.

GIELE, J., Nationaal komiteit voor de verfraaiing van het landleven, zijn doel en zijne werking, Leuven, 1925.

GILOT, M., Onze werking in Verwoest Vlaanderen: beknopt overzicht der werkzaamheden van onzen ‘Dienst voor herstel van Westvlaanderen’ (Belgische Boerenbond, bureel Roeselare), Roeselare, 1921.

GHOBERT, J. en HUART, C., Les anciennes constructions rurales et les petites constructions des béguinages en Belgique, 4 dln., Brussel, 1914-1917.

GOODE, W., Will you let them die?: An appeal for children in Belgium, Londen, 1916.

GOURMET, A., Le jardinage en temps de guerre, Brussel, 1918.

GRÉGOIRE, A., Syllabus d’un cours populaire d’alimentation humain, Gembloux, 1916.

Grondregels voor Voeding: raadgevingen voor goedkoope bereiding van spijzen (Nationaal Hulp en Voedingskomiteit Antwerpen), Antwerpen, 1916.

Habitations provisoires dans la Province d’Anvers 1915 (Comité national de secours et d’alimentation, province d’Anvers), Antwerpen, 1915.

HAUSSMAN, Redevoering te Leuven, 5 augustus 1918, in de plaatselijke oogstkommissies der staatslandbouwkundigen en vertegenwoordigers van den Boerenbond, Leuven, 1918.

HEINS, A., Maisons rurales du type traditionnel flamand: recueil de planches, Gent, 1915.

HEINS, A. en DUTRY, A., Landelijke woningen naar traditionele Vlaamsche type, Gent, 1916.

HERMAN, M., Considérations utiles sur l’alimentation humaine: note rédigée pour les classes
populaires, Bergen, 1916.

Het kookboek voor de Volkskeuken, Antwerpen, 1916.

HUSSON-MARÉCHAL, M., Notions d’hygiène infantile, Brussel, 1916.

ICKX, H., Oorlog aan de vijanden onzer tuinen, Ekeren, 1918.

In Belgium under German rule: one meal a day. Wholesale starvation if food supplies are stopped (National Committee for Relief in Belgium), Londen, 1916.

King Albert’s thanks: relief ships now being hurried to Belgium. Americans continue to safeguard food supplies (National Committee for Relief in Belgium), s.l., 1917.

La famine rongeuse, s.l., s.d. [1914-1918].

LAMONT, E., Eerste huishoudboekje: ons dagelijksch brood: handeling tot het bereiden van onzer gewone spijzen, Gent, 1915.

LAMONT-VAN HECKE, A., De konijnenkweek, Gent, 1916.

LEMONNIER, M., Fabrication du pain, contrôle, Brussel, 7 feb. 1915.

LEONARD, E., Land & dorp: aanteekingen en wenken ter overweging bij het bouwen en heropbouwen op het land (Land- en Tuinbouwcomiteit der provincie Antwerpen), Antwerpen, 1916.

Le parti catholique et la restauration des régions dévastées et les dommages de guerre (Douze tracts de propagande électorale catholique, 12), Brussel, 1921.

Le ravitaillement de la population civile en Belgique occupée, s.l., 1916.

Les affameurs ou les vampires de la guerre. Les mauvais bourgmestres et les mauvais fermiers sur la sellette. Leur méfaits, leur patriotisme, Nil-St.-Vincent, s.d..

L’essor national ‘Le tout dans l’union’ société cooperative: statuts, Brussel, 1916.

Ligue nationale du coin de terre. L’assisstance par le travail de la terre. Bilan de 1918, Brussel, 1918.

Livre de comptabilité agricole: concours de 1914-1915 (Comptoir belge du sulfate d’ammoniaque), Antwerpen, s.d.

Losse onderrichtingen aan de besturen en de kassiers der spaar- en leengilden (Middenkredietkas Belgische Boerenbond), Leuven, 1915.

LUYTGAERENS, E. e.a., Rapport du Boerenbond, Leuven, 1915-1918.

LUYTGAERENS, E., Het onderwijs in de begrippen van land- en tuinbouw op de landelijke
meisjesschool (les gegeven tijdens de studiedagen van den Belgischen Boerinnenbond te Leuven), 12-14 september 1916, Leuven, 1916.

MANNAERT , L., Praktisch en spaarzaam keukenboekje, Antwerpen, 1916.

MANNAERT , L., Nuttige wenken over Spaarzame en Voedzame keuken in Oorlogstijd, Antwerpen, 1916.

Manuel de l’Office des Régions Dévastées (Ministère des Affaires Economiques), Brussel, 1920.

MARECHAL, C. en DE RUMER , E., Comment se nourrir et se chauffer en temps de disette, Brussel, 1917.

MARECHAL, C., Notions et conseils pratiques d’alimentation économique en temps de guerre, Elsene, s.d.

MASSART, J., Comment les belges résistent a la domination Allemande, Parijs, 1916.

MASSART, M., De recepten die iedereen kennen moet: het boek van de huisvrouw, van den handelaar, den fabrikant, den rentenier, den werkman, den hovenier, den landbouwer, den sportman, den jager, den visscher enz, Antwerpen, 1916.

MISEREZ, H., Le cultivateur west-flamand devant sa ferme détruite par la guerre: vers la restauration agricole de la Flandre dévastée: Rapport sur l’activité de la fédération agricole de Poperinghe en 1919 et en 1920, s.l., 1921.

Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit voor Antwerpen, 15 november 1915 – 31 mei 1919, Antwerpen, 1919.

Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit. Provincie Antwerpen. Afdeling Hulp. Voorlopige woningen in de provincie, Antwerpen, 1915.

NOTHOMB, P., De marteling der Belgische boeren. De barbaren in België, Parijs, 1915.

Notre action en Flandre dévastée (Boerenbond belge), Roeselare, 1921.

PARENT, M., Recettes de guerre. Plus de 100 recettes pratiques et économiques, Brussel, 1916.

RAISON, T. en RONSE, A., Landelijke bouwingen: algemeene raadgevingen, ontwerp tot het opbouwen van eene kleine hofstede, mekanieke toepassingen, Brugge, 1918.

RAISON, T. en RONSE, A., Fermes-types et constructions rurales en West-Flandre, 2 dln., Brugge, 1918.

Répertoire des oeuvres de l’agglomération bruxelloise, Brussel, [1918].

Oeuvre de la soupe, 1914-1919, Luik, 1919.

Onze eetbare planten, Brussel, 1917.

Onze Voeding. Wat wij dagelijksch moeten gebruiken om onze krachten te behouden en in het leven te blijven, Antwerpen, 1917.

Oorlogskookboek: eenvoudige handleiding ter bereiding van smakelijke, voedzame gerechten en vleeschloze schotels uit de thans beschikbaar zijnde levensmiddelen door een Hollandse vrouw, Amsterdam, 1918.

POPPE, A., Hoe moet men op den buiten bouwen, Gent, 1916.

POSSEMIERS, V., Tot heil der kleinen: wat er nodig is, moeder, voor het goed opgroeien van uw kindje, Antwerpen, 1916.

Rapport du conseil et d’administration et du collège des commissaires: bilans, comptes de profits et de pertes (Comité provincial de Secours et d’alimentation pour la Flandre-Orientale), Gent, 1917.

Rapport général sur le fonctionnement du Comité National de Secours et d’Alimentation. Troisième partie: Departement secours et oeuvres créés ou subsidées par lui, Brussel, 1920.

Rapport général sur le fonctionnement et les opérations du Comité National de Secours et d’Alimentation, 7 dln., Brussel, 1919-1921.

Rapport général sur le fonctionnement et les opérations du Comité National de Secours et d’Alimentation. Première partie: Le comité national. Sa fondation, son statut, son fonctionnement, Brussel, 1919.

Rapport général sur le fonctionnement et les opérations du Comité National de Secours et d’Alimentation. Deuxième partie: Le département d’alimentation, Brussel, 1921.

Rapport spécial sur le fonctionnement et les opérations de la Section agricole du Comité National de Secours et d’Alimentation. 1914-1918, Brussel, 1920.

Rapport sur l’activité des magasins communaux de l’arrondissement de Charleroi, 21 février 1916-28 février 1919, Marcinelle-Charleroi, 1919.

Rapports spéciaux sur le fonctionnement de la Commission centrale des récoltes et du Bureau central des récoltes: Commission centrale des récoltes, 1914-1919, Bureau central des récoltes, 1915-1919 (Comité National de Secours et d’Alimentation), Brussel, 1920.

RASQUIN, M., Avant, pendant, après (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1917.

RASQUIN, M., Comment nourrir le cheval avec 2,5 kgs d’avoine, 1914-1915-1916, (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, s.d.

RASQUIN, M., Conservons le plus possible les fruits pour l’hiver prochain, 1914-1915-1916 (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, s.d.

RASQUIN, M., Il faut parer au manque d’engrais chimiques, 1914-1915-1916 (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, s.d.

RASQUIN, M., L’importance des farineux-legumineux (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1918.

RASQUIN, M., L’institution du coin de terre et de la mise en valeur de terrains incultes pendant la guerre 1914-1915 (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1915.

RASQUIN, M., Le régime alimentaire de guerre (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1915.

RASQUIN, M., Le tracteur humain ou l’homme-cheval (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1918.

RASQUIN, M., Les soupes communales (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1916.

RASQUIN, M., Vers le régime végétarien (Comité de Secours et d’Alimentation du Hainaut), Charleroi, 1915.

Recueil des arrêtés et instructions relatifs à la saisie et à l’achat de céréales alimentaires des récoltes de 1914-1915. Annexes: arrêtes relatifs à la saisie de l’orge, de l’avoine, du foin et de la chicorée, Brussel, 1915.

Recueil des arrêtés et instructions relatifs à la saisie et à l’achat de céréales alimentaires des récoltes de 1916. Annexes: arrêtes relatifs à la saisie de l’avoine et de l’orge et à la vente de café-malt par l’intermédiaire du Comité National, Brussel, 1916.

Recueil des arrêtés et instructions relatifs à la saisie et à l’achat de céréales alimentaires de la récolte 1918, Brussel, 1917.

Redevoering uitgesproken door den heer Janssens de Bisthoven, gouverneur der provincie, in zitting van den provincieraad van 4 juli 1919 rakende de herstelling van den landbouw in de verwoeste streken (getrokken uit het Beknopt Verslag der zittingen van den Provincieraad), Brugge, 1919.

Redevoering uitgesproken door den heer Janssens de Bisthoven, gouverneur der provincie, in zitting van den provincieraad van 4 juli 1919 rakende de herstelling van den landbouw in de verwoeste streken, s.l., 1919.

Réglement du secours alimentaire, 1 mai 1919, Brussel, 1919.

Restauration et reconstruction d’immeubles, construction d’habitations semi-définitives: coordination des instructions applicables à partir du 15 avril 1921, Brussel, 1921.

RITTER, H., Die belgische Landwirtschaft, München-Gladbach, 1915.

RONSE, E., De herstelling van de oorlogschade: wet-besluiten van 8 en 23 oktober, 11 en 12 november 1918, Gent, 1918.

SAMBREE, E., Projet de création d’une coopérative nationale, Brussel, 1916.

Section agricole provinciale du Brabant: comité des reconstructions rurales (Comité National de Secours et d’Alimentation), s.l., 1915.

SENGERS, G., De spaarzame en beredeneerde voeding. Theorie en praktijk, Hasselt, 1915.

Situation de l’enseignement agricole: rapport triennal, années 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 (Boerenbond belge), Brussel, 1919.

Soupe de guerre, installée par M. Léon Thiry, directeur des usines de Halanzy dans les localités éprouvées du Sud Luxembourgeois, Brussel, 1915.

Studiedagen van den belgischen boerenbond gehouden te Leuven de 12, 13 en 14 september 1916. Korte inhoud der lessen (Belgische Boerenbond), Leuven, 1916.

[TANTE CLAIRE], La viande nous est-elle indispensable?, Zinnik, 1915.

The Commission for Relief in Belgium en Nationaal Comiteit van Hulp en Voeding: vrijdommen en waarborgen gegeven door de Duitsche overheden (Provinciaal Comité van Oost-Vlaanderen), [Gent], 1915.

TIBBAUT , E., Le Rôle de l’Agriculture pendant et après la Guerre, s.l., s.d.

Trente recettes de cuisine raisonnée, Zinnik, 1915.

VANDEVELDE, H., Het heropbouwen van hoeven. Voordracht gehouden tijdens de rondreizende tentoonstellingen, ingericht in 1916 door het technisch bureel voor hoevenbouw van het Land- en tuinbouwcomiteit der prov. Antwerpen, Antwerpen, 1917.

VAN HAUTE, I., De smakelijke volkskeuken, Gent, 1918.

VAN OLMEN, A., Onze landbouw in de tegenwoordige omstandigheden. Voordracht op de algemene vergadering van den Boerenbond op 24 mei 1915, Leuven, 1915.

Verordening van 6en november 1917 over arbeidsongeschiktheid (Belgische Boerenbond), Leuven, s.d.

Wat uit onze puinen moet verrijzen: schoone dorpen, Brussel, 1916.

WHITLOCK, B., Belgium under the German occupation: A Personal Narrative, New York, 1919.

WILMUS, Conseils pratiques pour les ménagères. Recettes utiles de fine boulangère et patisserie, s.l., s.d.

Tijdschriften

’t Landbouwleven: Orgaan der Landbouwafdeeling van ’t Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen, 1915-1918.

Bulletin de la Société Centrale forestière de Belgique, 1919-[1922]

De Boer – Le Paysan, 1891-lopend.

De Boerin, 1909-lopend.

De Koornbloem: Landbouwweekblad, 1918-1956.

De Landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch generaal gouvernement in België, 1915-1918.

De Toekomst van Vlaanderen: Vakblad van den Bond der Landbouwers en Hoveniers, 1912-1914.

Het Landbouwblad voor de Provinciën Antwerpen, Limburg en het Zuiddeel van West-Vlaanderen, 1919.

Het Tuinbouwblad, 1920-1931.

Het Westland en de hopboer. Tijdschrift van het landbouwverbond der verwoeste streek van West-Vlaanderen en van de Hopverbonden van Aalst, Brabant en Poperinghe, s.d.

Journal de la Société Centrale d’Agriculture de Belgique, 1920-1927.

Journal de la Société Nationale des Agriculteurs de Belgique, 1919-1921.

La Défense Agricole Belge: Organe Officiel des Fédérations Nationales des Unions professionnelles agricoles (UPA) de Belgique, 1919-1922.

La Reconstitution agricole. Journal fondé par l’Association des sociétés agricoles de l’arrondissement de Lille, 1918-1919.

La Vie Rurale Belge, 1914-[1919].

Le Journal des régions dévastées. Pour la défense des sinistrés du Nord et de l’Est (de la France), 1919-1924.

Studies

België en Vlaanderen

‘1914-1918, guerre et occupation’, in: Revue du Nord, 70 (1998), nr. 325.

ADRIAENSSENS, K., 1914-1918. Materiële, culturele en morele aspecten van het frontleven achter de Ijzer, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, KU Leuven, departement Geschiedenis, 1985.

AEREBOE, F., Die Landwirtschaft und der Krieg. Vol. 2: Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in Frankreich, Belgien und Deutschland, Berlin, 1916.

AMARA, M. en JAUMAIN, S. e.a. red., Une guerre totale?: la Belgique dans la Première Guerre mondiale: nouvelles tendances de la recherche historique (Algemeen Rijksarchief. Studies over de Eerste Wereldoorlog, 11), Brussel, 2005.

AUBURTIN, J.-M. en BLANCHARD, H., La cité de demain dans les régions dévastées, Parijs, 1917.

BAILLEUL, J.-M., Problematiek omtrent de Wederopbouw van België na de Eerste Wereldoorlog casus Ieper en omgeving (1918-1924), Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, RU Gent, departement geschiedenis, 1976.

BAILLEUL, J.-M., ‘Recht op herstel? De Belgische regering staat op de rem bij het vergoeden
van de geteisterden’, in: K. BAERT e.a., Ieper, de herrezen stad, Koksijde, 1999, p. 21-66.

BAUDHUIN, F., Histoire économique de la Belgique 1914-1939, 1. Grandeurs et misères d’un
quart de siècle; 2. Evolution des principaux facteurs, Brussel, 1944.

BAUDINE, J., Le mouvement de la protection de l’enfance en Belgique occupée pendant la Première Guerre Mondiale, Ongepubliceerde masterproef, Université Catholique de Louvain la-Neuve, 2011.

BECKER, A., Oubliés de la grande guerre, Parijs, 1998.

BECUWE, F., Het verhaal van de dorst in de Grote Oorlog: bier aan het Ijzerfront, Brugge, 2009.

BERGER, E., L’agriculture belge pendant la guerre et après la guerre. 1re partie: Le procès des agriculteurs. Le procès d’agriculture, Enghien, 1919.

BERGER, E., L’alimentation en temps de disette, en temps de guerre, Enghien, 1915.

BERTRAND, L., L’occupation allemande en Belgique 1914-1918, 2 dln., Brussel, 1919.

BIJNENS, B., ‘Enkele gegevens over De Panne tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Bachten de Kupe, 36 (1994), p. 107-127.

BLOM, R., Honger. Een geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog, Tielt, 2008.

BLOMME, J. en SCHOLLIERS, P., ‘De economische geschiedenis van België tijdens de Nieuwste Tijd: onderzoekstrends in de jaren tachtig’, in: NEHA-Bulletin. Tijdschrift voor de economische geschiedenis in Nederland, 7 (1993), p. 5-38.

BLOMME, J., The economic development of Belgian agriculture, 1880-1980. A quantitative and qualitative analysis, Brussel, 1992.

BOEREBOOM, L., ‘Landelijken Wederopbouw der Verwoeste Streken in West-Vlaanderen’, in: H. BRUTSAERT , L. BOEREBOOM, en R. VERWILGHEN red., Nieuw-Vlaanderen (Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr. 214-215), Antwerpen, 1923, p. 29-60.

BOSTYN, F. red., Landschap en herinnering in de Zuidelijke Westhoek (Open Monumentendag 12 september 2004), s.l., 2004.

BOURY, P., Evolutie en bestemming van het Heuvellands bos en landschap, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, RU Gent, faculteit Landbouwwetenschappen, 1977-1978.

BRULLOT, D., Het oog van de meester maakt het vee vet?: rundveeverbetering in België (1880-1919), Ongepubliceerde masterproef, KU Leuven, departement Geschiedenis, 2010.

BRUTSAERT , H., BOEREBOOM, L., en VERWILGHEN, R. red., Nieuw-Vlaanderen (Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding, nr. 214-215), Antwerpen, 1923.

BUBLOT, G. en VERHULST, A. red., De Belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden, Brussel, 1980.

BUBLOT, G., La production agricole belge. Etude économique séculaire 1846-1955, Leuven, 1957.

BUYST, E., ‘Van industriële grootmacht tot de ‘zieke man’ van West-Europa’, in: M. VAN DEN WIJNGAERT red., België, een land in crisis 1913-1950, Antwerpen, 2006, p. 121-174.

BUYSE, L., Dendermonde en de Eerste Wereldoorlog 1914-1930, Dendermonde, 2008.

BYLS, H., Rester catholique en France. Une histoire de l’encadrement religieux destiné aux migrants belgo-flamands du Lillois, de Paris et des campagnes françaises (1850-1960), Onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Departement Geschiedenis, KU Leuven, 2013.

CAPITEYN, A., ‘Weinig werk, veel honger: de problemen van het dagelijks leven’, in: A. CAPITEYN red., Gent en de Eerste Wereldoorlog. Het stadsleven in de jaren 1914-1918, Gent, 1991, p. 63-88.

CARNEL, S., ‘La reconstruction agricole dans les régions dévastées’, in: Memoires de la société d’histoire de Comines-Warneton et de la region, 38 (2008), p. 257-276.

CARNEL, S., La reconstruction des régions dévastées après la Première Guerre Mondiale: le cas de Neuve-Eglise (Algemeen Rijksarchief. Studies over de Eerste Wereldoorlog, 4), Brussel, 2002.

CASTIAU, M., Heures de détresse, Belgique 1914-1915 (Comité national de secours et d’alimentation – Commission for Relief in Belgium), Brussel, 1915.

CELIS, K. en GODFROID, A., Vrouwen en oorlog: 16e-20e eeuw (Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën, educatieve dienst, catalogus, 148), Brussel, 1997.

CHIELENS, P. en DENDOOVEN, D., Wereldoorlog I: vijf continenten in Vlaanderen, Tielt, 2008.

CHIELENS, P., DENDOOVEN, D. en DECOODT, H., De laatste getuige. Het oorlogslandschap van de Westhoek, Tielt, 2006.

CHRISTENS, R., DE CLERC Q, K. en DE VOS, L., Frontleven 14/18: het dagelijks leven van de Belgische soldaat aan de Ijzer, Tielt, 1987.

CLERBOUT, G., ‘Honger in oorlogstijd. Voedselhulp aan de bevolking van Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk en Nieuwenrode tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: ErfgoedBLAD, 4 (2013), nr. 1, p. 31-51.

CLERBOUT, G., Mechelen en zijn platteland in de greep van de Eerste Wereldoorlog: een dagelijks leven van angst en honger, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, VUBrussel, departement Geschiedenis, 2007.

COELUS, R., De Ibis-story: 1906-1981, Bredene, 1981.

CORNILLY, J., ‘Een streekeigen hoeve’, in: In de Steigers, 14 (2007), nr. 3, p. 78-86.

CORNILLY, J., DE CAIGNY, S. en VANDERMARLIERE, K. red., Bouwen aan wederopbouw 1914-2050. Architectuur in de Westhoek, Ieper, 2009.

CORTVRINDT, E. en DE METSENAERE, W., Denderleeuw tijdens de Eerste Wereldoorlog: naar het dagboek van Eduard Cortvrindt (Belgen in oorlog: herinneringen), Erpe, 1999.

D’HAESELEER, P., De visie van de vijand: Wereldoorlog I door de ogen van Duitse fotografen,
Leuven, 2010.

DAUPHIN, F., La vie quotidienne sous la première occupation allemande (1914-1918) dans le doyenné de Glons, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, U.C.Louvain-la-Neuve, departement Geschiedenis, 1996.

DAWYNDT, A., ‘Prijsraming voor vissershuisje in 1918’, in: Bachten de Kupe, 10 (1968), p. 108-109.

DAWYNDT, A., ‘Vluchtelingen uit de frontstreek tijdens W.O.I. te Veurne’, in: Bachten de Kupe, 23 (1981), p. 40-45.

DE BRANT, G., ‘Smokkel te Stekene en Kemzeke’, in: d’Euzie. Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Groot-Stekene, 16 (1997), p. 18-61.

DE LANNOY, C., L’alimentation de la Belgique par le Comité National, novembre 1914 à novembre 1918, Brussel, 1922.

DE LEENER, G., ‘L’agriculture’, in: E. MAHAIM red., La Belgique restaurée. Etude sociologique, Brussel, 1926, p. 143-185.

DE LEPELEIRE, A., ‘Land- en tuinbouw in Vlaanderen’, in: J. DENUCE en J.-A. GORIS red., Vlaanderen door de eeuwen heen, II, Amsterdam-Antwerpen, 1932, p. 325-339.

DE NIL, B. en VERCAUTEREN, G., Gemene Geschiedenis. Inspiratiegids voor het onderzoek naar het dagelijkse leven van het ‘gewone’ volk (1789-1918), Brussel, 2012.

DE SCHAEPDRIJVER, S., De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, 1997.

DEBAEKE, S. en LERMYTTE, J., Merkem in de kijker: Het dorp anno 1900, tijdens de grote oorlog en de heropbouw, Veurne, 1995.

DEBAEKE, S., Ik was 20 in ’14. De 20-jarige Jeroom Leuridan schrijft over het leven aan de rand van de frontstreek (Grootvaders Oorlog, 4), Koksijde, 1999.

DEBAEKE, S., Oud Ijzer. De frontstreek bedolven onder levensgevaarlijke oorlogsmunitie, Brugge, 2010.

DEBLIECK, B., De beeldvorming van Herbert Hoover in de Belgische pers en historiografie, Ongepubliceerde masterproef, UGent, Vakgroep Geschiedenis, 2011.

DECLEER, R., ‘Belgische vissers uitgeweken in 1914 tot 1918 naar Engeland, Frankrijk en Nederland’, in: Contactblad Vrije Visserijschool ‘Paster Pype’, 29 (1993), nr. 5, p. 7-12.

DECLERCQ, P., Ibis 1906-2006. Een koninklijk verhaal, Bredene, 2007.

DECOCK, P., ‘1914-1918. Le rôle des organisations clandestines dans le conflict’, in: Congrès de Nivelles. Actes du 47e congrès de la fédération des Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique, 23-26 août 1984, III, Nijvel, 1984, p. 324-329.

DE KEYZER, D., Nieuwe meesters, magere tijden. Eten & drinken tijdens de Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2013.

DELOS, A., Les aspects économiques de l’agriculture belge de 1830 à 1930, Gembloux, 1931.

DEMASURE, B., ‘De aanslag op de veestapel in het Kortrijkse tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: De Leiegouw – themanummer Achter het front: Zuid-West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 56 (2014), p. 129-156.

DEMASURE, B, ‘Den oarienk eeft uus gered. Visserij en de Eerste Wereldoorlog’, in: De Groote Oorlog en de Zee - De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 2013, nr. 36, p. 90-96.

DEMASURE, B. en SEGERS, Y., ‘Eten in oorlogstijd. Voedselaanbevelingen en keukentips in België tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijkse leven, 114 (2013), p. 257-278.

DEMEURIE, D. en VANDEWALLE, J., Onder dak: over barakken en noodwoningen na WOI, Diksmuide, 2006.

DEMOOR, J. en SLOSSE, A., ‘L’alimentation des Belges pendant la guerre et ses conséquences’, in: Bulletin de l’Academie royale de Médecine de Belgique, 1920, p. 457-510.

DENDOOVEN, D., ‘De wederopbouw van Ieper – een internationaal debat’, in: P.-A. TALLIER en P. NEFORS red., Quand les canons se taisent – En toen zwegen de kanonnen – When the Guns fall Silent (Algemeen Rijksarchief, Studies over de Eerste Wereldoorlog, 18), Brussel, 2010, p. 403-413.

DEPOORTER, C., COSSEY, S. en TILLIE, W., De oorlog achter het front: 1914-1918, Poperinge, 1988.

DERDELINCKX, C., Geschiedenis van het Belgisch trekpaard. Een sociaal-economische toelichting bij een uniek paard (1880-1930), Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, KU Leuven, departement Geschiedenis, 2005.

DESPRETZ, A., ‘Zelfgemaakt geld: de uitgifte van gemeentelijk noodgeld’, in: A. CAPITEYN red., Gent en de Eerste Wereldoorlog. Het stadsleven in de jaren 1914-1918, Gent, 1991, p. 93-98.

DESSAINT, J., ‘Aux régions dévastées’, in: Revue de Paris, 29 (1922), p. 748-762.

DE VOS, L., De Eerste Wereldoorlog, Leuven, 1996.

DEVOS, G., ‘La reconstruction des régions dévastées, 1e partie, de tribunaux et offices de
dommages de guerre’, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 41 (1921), p. 50-55.

DEWEERDT, D., De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog, Gent, 1993.

DEZUTTER, W., ‘Hulp- en voedingscomités 1914-1918 (Brugge en Oostkerke)’, in: Biekorf,
92 (1992), p. 98-99.

DHEUR, A., La vie quotidienne durant la Première Guerre mondiale dans le doyenné de Soumagne, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, U.C.Louvain-la-Neuve, departement
Geschiedenis, 1996.

DHUICQUE, E., ‘Les sites de guerre’, in: Annales de la Société d’Emulation de Bruges, 42
(1922), p. 90-91.

DREESEN, J.-B., ‘Het laatste schip ontvlucht uit de Oostendse haven voor de inval van de
Duitsers in 1914’, in: Heemkundige Kring De Plate, 21 (1992), p. 223-224.

DUFLOU, L., ‘De Augustijnenwijk tijdens en na wereldoorlog 1914-1918’, in: Iepers Kwartier, (12) 1976, nr. 4, p. 108-121.

DUMOULIN, M., GERARD, E., VAN DEN WIJNGAERT , M. en DUJARDIN, M. red.,
Nieuwe geschiedenis van België. Deel II: 1905-1950, Tielt, 2006.

DUVOSQUEL, J.-M., La vie civile à Comines durant la guerre 1914-1918: édition de quatre
journaux (Genootschap voor Geschiedenis, Bijdragen tot de geschiedenis van West-Vlaanderen, 5), Brugge, 1972.

Een nieuwe richting in de handelspolitiek van België: het standpunt van den landbouw, Leuven, 1933.

ELLEBOUDT, A. en LEFEVRE, G., Oostende onder de Duitsche bezetting, 1914-1918, 2 dln.,
Oostende, 1920.

[ELFNOVEMBERGROEP] Van den grooten oorlog. Volksboek, Kemmel, 1978.

FLORQUIN, A., Het landbouwkrediet in België (KUL, Reeks van de School voor economische
wetenschappen, 36), Gepubliceerde doctoraatsverhandeling, KU Leuven, 1949.

FRANCK, L., La résistance civile et les oeuvres de secours en Belgique occupée (1914-1918), s.l., 1932.

FRATEUR, L., Reconstitution, développement et amélioration de l’élevage belge (La renaissance économique de la Belgique, 10), Brussel, 1918.

FRATEUR, L., De nieuwe methode tot verbetering van het vee, Leuven, 1922.

GAY, G., Public relations of the Commission for relief in Belgium: documents, 2 dln., Stanford, 1929.

GAY, G., The Commission for Relief in Belgium. Statistical review of relief operations: five years: November 1, 1914, to August 31, 1919 and to final liquidation, Stanford, 1925.

GESCHÉ, J., ‘La restauration agricole des régions dévastées’, in: Journal de la Société Centrale d’Agriculture, 68 (1920-1921), p. 4-15.

GEVAERT, F. en HUBRECHTSEN, F., Oostende 14-18. Oostende onder de Duitse bezetting,
1914-1918, Koksijde, 1995-1996.

GILLE, L., OOMS, A. en DELANDSHEERE, P., Cinquante mois d’occupation allemande. I
(1914-1915), II (1916), III (1917), IV (1918), 4 dln., Brussel, 1919.

GOBIN, A., Early introduction of Mendel’s heredity laws into breeding improvement in Belgium (1900-1936), 2010 (http://frateur-zootechnics-belgium.com/page15.php).

GOBIN, A., Professor J.-Leopold Frateur en de omwenteling in de veehouderij (Gedenkschrift
professor J.-Leopold Frateur, 1), Utrecht, 1999.

GOBIN, A., Wetenschappelijke verbetering van huisdierrassen: 1899-1946 (Gedenkschrift professor J.-Leopold Frateur, 2), Utrecht, 1999.

GOBYN, R., ‘De woningnood en het probleem van de voorlopige huisvesting in België na
de eerste wereldoorlog’, in: M. SMETS red., Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914,
s.l., 1985, p. 169-187.

GOOSSENS, P. en MEIRESONNE, L., Vlaanderen niemandsland 1914: van gendarmen, vrijwilligers en burgerwachten tijdens de eerste oorlogsmaanden, Leuven, 2009.

GRAFTIAU, F., ‘La défense agricole sous l’occupation – Cheval de gros trait’, in: Journal de la société nationale des agriculteurs en Belgique, 1 (31 mei 1919), s.p.

GRAFTIAU, F. en DE VUYST, P., Nationale Commissie voor de Verfraaiing van het Landelijk
Leven. Terugblik op 25 jaren werkzaamheid. Rol der Nationale Commissie en der Provinciale
afdelingen, Leuven, 1938.

HACHEZ, F., ‘L’alimentation en eau potable des régions dévastées de la Flandre’, in: Annales des Travaux Publics de Belgique (2e série), 21 (1920), s.p.

Heistse vissers als vluchtelingen in Zierikzee 1914-’18, Schouwen-Duiveland, 1987.

HENRIQUET, M., ‘Comment les Allemands ont saccagé nos Forêts’, in: La Revue Belge, 2
(1919), 20 mei, p. 485-497.

HENRIQUET, M., ‘La crise agraire en Belgique’, in: La Revue Belge, 1 (1918), 15 feb., p. 214-232.

HENRY, A., Etudes sur l’occupation allemande en Belgique, Brussel, 1920.

HENRY, A., L’agriculture belge et la guerre (La renaissance économique de la Belgique, 8),
Brussel, 1918.

HENRY, A., L’Oeuvre du Comité National de Secours et d’Alimentation pendant la guerre, Brussel, 1920.

HENRY, A., Le ravitaillement de la Belgique pendant l’occupation allemande, Parijs, 1924.

Het oorlogsdagboek van Jules de Puydt, Aartrijke 1914-1918 (Heemkundige Kring Pastoor Ronse), Zedelgem, 1997.

HEYMANS, M., ‘Een grensdorp in oorlogstijd’. Arendonk tijdens ‘14-’18, Ongepubliceerde
licentiaatsverhandeling, KU Leuven, departement Geschiedenis, 2007.

HOOVER, H., An American Epic: The Relief of Belgium and Northern France, Chicago, 1959.

HORTENSIUS, L., Burgers, boeren. Hun goed, hun vee. De frontstreek na 1914-1918, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, RU Gent, departement Geschiedenis, 1989.

HOTTAT, S. e.a., De zee, het andere Belgische front 14-18, Brussel, 2000.

HUYSECOM-WOLTER, C., ‘Les “maison du Comité” à Porcheresse (Daverdisse). Un patrimoine historique et social à redécouvrir’, in: De la Meuse à l’Ardenne, 24 (1997), p. 33-50.

HUYSMAN, S. en VAN DEN BROECK, E., De Eerste Wereldoorlog in het Meetjesland. Een
thematische synthese, eindrapport Erfgoedcel Comeet, Eeklo, 2011.

JACOT, A.-S., Le Comité National de Secours et d’Alimentation à Namur durant la Première
Guerre Mondiale. Analyse institutionelle, Ongepubliceerde masterproef, Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 2011.

JACQUART, C., La population et la guerre (Hoger Instituut voor Filosofie), Leuven, 1922.

JANSOONE, R., ‘De lotgevallen van een Oostendse refugee in Groot-Brittannië tijdens
WOI’, in: De Plate, 36 (2007), nr. 3, p. 61-64; nr. 5, p. 114-116; 37 (2008), nr. 1, p. 6-11; nr.
3, p. 77-79, nr. 4, p. 93-99; nr. 5, p. 122-124.

JANSOONE, R., ‘Oostende en de zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog (1-18)’, in: De
Plate, 32 (2003), nr. 3, p. 74-78; nr. 5, p. 135-141; nr. 9, p. 160-164; nr. 10, p. 200-204; nr. 11, p. 238-240; 33 (2004), nr. 1, p. 9-14; nr. 2, p. 42-47; nr. 4, p. 110-118; nr. 9, p. 168-173; nr. 10, p. 199-201; nr. 12, p. 256-262; 34 (2005), nr. 3, p. 90-96; nr. 4, p. 107-114; nr. 5, p. 143-148; nr. 9, 156-162; nr. 12, p. 276-280; 35 (2006), nr. 3, p. 94-101; nr. 4, p. 126-131.

JANSOONE, R., Het laatste bolwerk van de jager. Beknopte geschiedenis van de Vlaamse zeevisserij (Ministerie van Landbouw), Brussel, 1994.

KEUKELEIRE, A., ‘De geschiedenis van de haven van Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog
en haar herstel tijdens de jaren 1917-1920’, in: Brugs Ommeland, 18 (1978), p. 78-98.

KITTREDGE, T., The history of The Commission for Relief in Belgium, 1914-1917, Londen, 1920.

KLAUSING, J., ‘De zeevisserij te Oostende tussen eeuwwisseling en Wereldoorlog I’, in:
Ostendiana: Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Afdeling Oostende-
Kuststreek, I, 1972, p. 93-110.

KLOK, J., ‘De Eerste Wereldoorlog. De voedselbevoorrading’, in: Het Liller Heem, 9 (1991),
p. 110-116.

KLOK, J., ‘De Eerste Wereldoorlog. Het leven op gemeentelijk vlak’, in: Het Liller Heem, 9
(1991), p. 60-65.

KOCH, K., Een kleine geschiedenis van de Grote Oorlog 1914-1918, Antwerpen, 2010.

KRAMERS, C.J., ‘Hoover en het relief for Belgium’, in: J.H. ANDRIESSEN, L. DORRESTEIN
en P. PIERIK red., De Grote Oorlog – kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog,
deel 19, Soesterberg, 2009, p. 83-90.

KRUIJT, J., België: boeren en arbeiders sedert den wereldoorlog (Studiën op het gebied van ethnologie, sociologie en sociografie, 2), Groningen, 1932.

LACOSTE, H., ‘La reconstruction du village de St-Georges-sur-Yser’, in: Annales de la Société
d’Emulation de Bruges, 46 (1926), p. 57-58.

LAMPAERT , R., Stabilisatie in Vlaanderen. België tijdens de Eerste Wereldoorlog (België in Oorlog, 9), Erpe-Mere, 1995.

LEFEBVRE, P., Le commerce horticole belge avec l’étranger (La renaissance économique de la Belgique, 9), Brussel, 1918.

LEPLAE, E., Histoire des machines agricoles et de leur construction en Belgique, Brussel, 1925.

LEPLAE, E., La restauration agricole des régions dévastées, Brussel, 1920.

LERMYTE, J.-M., Boeren in landelijk Izegem, Emelgem en Kachtem, Kortrijk, 2006.

LERMYTE, J.-M., Izegem 14-18. Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits, 2 dln., Koksijde, 2000-2001.

LERMYTE, J.-M., Leven in het operatiegebied: Izegem 14-18, Kortrijk, 2010.

LEVY, R., ‘Le ravitaillement du Nord de la France et de la Belgique’, in: Revue des Deux Mondes, 87 (1917), nr. 42, p. 417-444.

LINDEMANS, P., Geschiedenis van de landbouw in België, 2 dln., Antwerpen, 1952.

LOOTENS, L., Rapport au sujet des méthodes de reconstruction des localités belges dévastées par le guerre, Brussel, 1921.

MAERTENS, F., ‘5e Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en de  heropbouw in de gewesten door de oorlog 1914-1918 verwoest’, in: Bulletin de la Commission Royale d’Art et d’Archéologie, 74 (1935), p. 441-449.

MAHAIM, E., ‘La restauration économique de la Belgique’, in: Revue de l’Institut de Sociologie, 5 (1925/26), nr. 2/1, s.p.

MARTENS, L., De veestapel onder schot. De invloed van de Eerste Wereldoorlog op de Belgische veeteelt, Ongepubliceerde masterproef, KU Leuven, departement Geschiedenis, 2011.

MARTIN, P., De betekenis van de “Commission for Relief in Belgium” in het nationaal en internationaal spanningsveld (1914-1919), Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, RU Gent,
departement Geschiedenis, 1981.

MAZY, C., La vie quotidienne dans l’arrondissement de Waremme pendant la guerre 1914-1918, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, ULiège, departement Geschiedenis, 1999.

MEERT , D., Aalst 1914-1918. Het leven in een stad onder Duitse bezetting, Aalst, 2012.

MEIRE, J., De stilte van de salient. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog rond Ieper, Tielt, 2003.

MERTENS, K. red., Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog – Bronnenboek, Balen, 2012.

MOULAERT , G., STRAUSS , L. en VAN HOEGAERDEN, P. e.a., La Belgique: coloniale,
commerciale, financière, industrielle, maritime, sociale, Luik, 1920.

NASH, G., ‘Herbert Hoover’s Contribution to the Reconstruction of Belgium After World
War I’, in: P.-A. TA LLIER en P. NEFORS red., Quand les canons se taisent – En toen zwegen
de kanonnen – When the Guns fall Silent (Algemeen Rijksarchief, Studies over de Eerste
Wereldoorlog, 18), Brussel, 2010, p. 363-401.

NASH, G., The Life of Herbert Hoover: The Humanitarian, 1914-1917, New York-Londen, 1988.

NATH, G. en VAN ALSTEIN, M., 14-18 van dichtbij. Inspiratiegids voor lokale projecten over
de Grote Oorlog, Leuven, 2012.

NATH, G., Brood willen we hebben! Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog in België, Antwerpen, 2013.

NATH, G., Voedselschaarste en voedselbedeling, tactieken en strategieën. Twee episodes uit bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ongepubliceerde masterproef, Universiteit Gent, Vakgroep Geschiedenis, 2011.

NICOLAI, E., La dépopulation des campagnes: etude démographique des régions rurales, industrielles et urbaines de la Belgique, Brussel, 1919.

NIESTEN, E., Tweemaal oorlog, driemaal honger (Keuken en tafel, 2), Antwerpen, 2012.

‘Nota betreffende de diensten welke tijdens de Oorlog 1914-18 bewezen werden door de aan boord van vissersvaartuigen aangemonsterde zeelieden die uit Engelse havens vaarden (Secr. “Federatie der Belgische Zeelieden der beide Oorlogen”)’, in: Heemkundige Kring De Plate, 13 (1984), p. 200-202.

NUYTTEN, G., De Westhoek: invloed van de Eerste Wereldoorlog op het hedendaagse wonen, Roeselare, 2002.

PATRIS, E., Le Comité de Secours et d’Alimentation et la Commission for Relief in Belgium,
Brussel, 1919.

PECTOR, M., “Het front gefotografeerd”: officiële fotografie in België en Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog en het gebruik ervan in de naoorlogse tijd, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, UGent, departement Geschiedenis, 2005.

PEETERS, F., Le Comité National de Secours et d’Alimentation, Brussel, 1932.

PHILIPS, F., 14-18 op zee. Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote Oorlog, Tielt, 2013.

PICAULT, G., La vie quotidienne à Wavre durant la Première Guerre Mondiale, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, U.C.Louvain-la-Neuve, departement Geschiedenis, 1999.

PIRENNE, H., La Belgique et la Guerre Mondiale, Fontenay-aux-Roses, 1928.

PIRENNE, J. en VAUTHIER, M., La législation et l’administration allemandes en Belgique,
Parijs, 1925.

POELMAN, R., ‘It’s a long way to Tipperary… Verhalen uit de Eerste Wereldoorlog’, in:
Jaarboek Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, 47 (2010), p. 5-52.

POLLET, J., ‘Het Hulp- en Voedingscomiteit te Zedelgem (1914-1918)’, in: Zilleghem: Handelingen van de kring voor heemkunde en geschiedenis Pastoor Ronse, 11 (1990), p. 128-149; 13 (1992), p. 4-24.

PROCTOR, T., ‘Missing in Action: Belgian Civilians and the First World War’, in: Belgisch
Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 35 (2005), p. 547-572.

RANIERI, L., ‘Herbert Hoover et Emile Francqui, images et beaux jours (1914-1917)’, in:
Cahiers Bruxellois, 25 (1980), 47-120.

RANIERI, L., Emile Francqui ou l’intelligence créatrice 1863-1935, Parijs-Gembloux, 1985.

Remembering Herbert Hoover and the Commission for Relief in Belgium: proceedings, Brussel, 2006.

RENCY, G., La Belgique et la guerre. 1: La vie matérielle de la Belgique durant la guerre mondiale, Brussel, 1920.

RONDAS, J., ‘Zwarte bladzijden: Wereldoorlog I, Wereldoorlog II’, in: 100 jaar Zeehaven
Brugge, 1895-1995 (De (Westvlaamse) Gidsenkring), 1995, p. 15-30.

ROSSIE, J., ‘Het boothuis, een oorlogsverhaal uit WOI in Boekhoute’, in: De Twee Ambachten, 1 (1993), p. 53-67.

SCARCERIAU X, P., ‘Synthèse de la Marine marchande belge (1914-1918)’, in: Neptunus: info marine, 15 (1972), nr. 142, p. 46-67.

SCHEPENS, L. en VANDEWOUDE, E., Albert & Elisabeth 1914-1918: albums van de Koningin, nota’s van de Koning, Brussel, 1984.

SCHEPENS, L., ‘België in de Eerste Wereldoorlog’, in: (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, deel 14, Haarlem, 1979, p. 19-39.

SCHEPENS, L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen (Retrospectief ), Tielt-Weesp, 1984.

SCHEPENS, L., Brugge bezet: 1914-1918, 1940-1944: het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen,Tielt, 1985.

SCHOLLIERS, P., ‘Koopkracht en indexkoppeling: de Brusselse levensstandaard tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog, 1914-1925’, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 9 (1978), p. 333-382.

SCHOLLIERS, P., ‘Oorlog en voeding: de invloed van de Eerste Wereldoorlog op het Belgische voedingspatroon, 1890-1940’, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 11 (1985), p. 30-50.

SCHOLLIERS, P., ‘België dreunt in zijn voegen. Sociale en politieke troebelen, 1914-1921’,
in: F. VANHEMELRYCK, J.-P. PEETERS, G. JANSSENS red., Mensen in Oorlogstijd,
Brussel, 1988, p. 151-173.

SCHOLLIERS, P., Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België, Berchem, 1993.

SCHOLLIERS, P., ‘The policy of survival: food, the state and social relations in Belgium,
1914-1921’, in: J. BURNETT en D.J. ODDY red., The origins and development of food policies in Europe, Londen, 1994, p. 39-53.

SCHOLLIERS, P. en DAELEMANS, F., ‘Standards of Living and Standards of Health in
Wartime Belgium’, in: R. WALL en J. WINTER red., The Upheavel of War: Family, Work
and Welfare in Europe, 1914-1918, Cambridge, 1998, p. 139-158.

SCHOOFS, F., ‘À propos des falsifications des substances alimentaires pendant la guerre’, in: Journal de pharmacie de Belgique, 4 (1921), s.p..

SCHOT, J., ‘Vlaamse vissers als vluchtelingen in Zierikzee (1914-1918)’, in: Rond de Poldertorens, 13 (1988), p. 71-83.

SEBRECHTS, J., Geschiedenis van den landbouw in België vóór, tijdens en na den oorlog, s.l., 1923.

SEGERS, Y. en VAN MOLLE, L. red., Leven van het land: Boeren in België 1750-2000, Leuven, 2004.

SEVENSTER, A., De rundveefokkerij in België, Leuven-Gent-Mechelen, 1924.

SIMOENS, U., L’école ménagère agricole des régions dévastées, Ronse, 1926.

SMETS, G., ‘Les régions dévastées et la réparation des dommages de guerre’, in: E. MAHAIM red., La Belgique restaurée. Etude sociologique, Brussel, 1926, p. 71-140.

SOSSET, F., La guerre de 1914-18 en Belgique et l’occupation Allemande, Brussel, 1921.

STICHELBAUT, B., World War One Aerial Photography. An Archaeological Perspective, Ongepubliceerde doctoraatsverhandeling, Universiteit Gent, subfaculteit Archeologie, 2009.

STINGLHAMMER, G., Zeebrugge, sa création, son rôle durant la guerre, son avenir, Brussel, 1923.

STORME, J., Maatschappelijke vrede en economische wederopbloei, Gent, 1919.

STREUVELS, S., In oorlogstijd: het volledige dagboek van de Eerste Wereldoorlog, herdruk,
Brugge, 1979. [Online raadpleegbaar via: www.dbnl.org/tekst/stre009inoo02_01/].

STYNEN, H., CHARLIER, G. en BEULENS, A., Het verwoeste gewest 15/18: Mission Dhuicque, Brugge, 1985.

STYNEN, L. en VAN PETEGHEM, S. e.a. red., In oorlogsnood. Virginie Lovelings oorlogsdagboek, Gent, 1999. [Online raadpleegbaar via: http://edities.ctb.kantl.be/loveling/html/download.htm.]

TALLIER, P.-A., ‘La reconstitution du patrimoine forestier belge après 1918’, in: A. CORVOL
en J.-P. AMAT red., Forêt et guerre, Parijs, 1994, p. 215-225.

THOEN, E. en VAN MOLLE, L. red., Rural history in the North sea area. An overview of recent research (Middle Ages – twentieth century) (CORN Publication Series, 1), Turnhout, 2006.

TITECA, M., ‘De wederopbouw van Mesen’, in: J. BEUN en J. LIEFOOGHE, Mesen, kleine
stad op de heuvel…, Mesen, 1995, p. 93-113.

‘Une cri d’alarme. Le ravitaillement du pays en temps de guerre’, in: La Belgique Militaire, 64 (1934), nr. 281, p. 670-672.

UYTTERHOEVEN, R., ‘“Es ’t wel dank on’t cometoët”, over de voedsel- en brandstofbevoorrading tijdens de Eerste Wereldoorlog te Heverlee’, in: Jaarboek Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, 35 (1995), p. 84-93.

VAES-DUPRET, H., Les oeuvres de guerre en Belgique occupée, Brussel, 1920.

VAN BLADEL, G., La réparation des dommages matériels résultant des faits de la guerre (législation, doctrine, jurisprudence). Commentaire théorique et pratique, Brussel, 1922.

VAN BOSSTRAETEN, T., Bezet maar beschermd: België en de markies van Villalobar tijdens
de Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2008.

VAN BRITSOM, P., ‘Enkele gegevens over de oorlog 1914-1918 te Boekhoute’, in: Ons Meetjesland, 7 (1974), nr. 2, p. 68-73.

VAN BULCK, G., ‘De prijzen van de huishoudproducten te Berchem tijdens de Eerste
Wereldoorlog’, in: Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio, 32 (1984), p. 14-19.

VAN DER HALLEN, P., Industrial dynamics in the food industry (1890-1940) in an era of
technological transition, Ongepubliceerd doctoraatsproefschrift, KU Leuven, subfaculteit
Geschiedenis, 2011.

VAN DE PERRE, A., Trois rapports sur l’avenir économique de la Belgique et du port d’Anvers en particulier, Brussel, 1919.

VAN DEUN, V., Smokkel en verzet in de Turnhoutse Kempen tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, KU Leuven, departement Geschiedenis, 2003.

VAN DIEVOET, E., De pacht in de verwoest streek (Belgische Boerenbond), Leuven, 1920.

VAN DIEVOET, E., Le bail à ferme des terres dévastées: commentaire de la loi du 9 avril 1921, Leuven, 1921.

VAN DRIESSCHE, S., Lokeren bezet tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, RU Gent, departement Geschiedenis, 1999.

VAN HERWEGEN, L., ‘Het oorlogsgebeuren in Mortsel tijdens de Eerste Wereldoorlog en
het Mortsels Komiteit voor Hulp en Voeding’, in: Jaarboek Mortselse Heemkundige Kring,
1993, p. 83-173.

VAN HOONACKER, E., Kortrijk 14-18: een stad tijdens de eerste wereldoorlog, Kortrijk, 1994.

VAN ISTERDAEL, D., Marche-en-Famenne pendant la Première Guerre Mondiale, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, U.C.Louvain-la-Neuve, departement Geschiedenis, 1987.

VAN LAERE, R., ‘Het C.P.S.A.L. en de bevoorrading van Limburg tijdens Wereldoorlog I’,
in: Limburg, 61 (1982), nr. 5, p. 210-226.

VAN LANGENHOVEN, B., ‘Het “Beschermcomiteit der Noodlijdende Huishoudens”, in:
Ken uw dorp. Jaarboek van de heemkundige kring Heemschut-Lede, 22 (1995), p. 53-62.

VAN MEUTER, J., 1914-1915: Ledeberg plaatselijk hulp en voedingscomiteit. Een jaar oorlog, Ledeberg-Gent, s.d.

VAN MOLLE, L., ‘100 jaar ministerie van Landbouw. Het Belgisch landbouwbeleid in de
wisselwerking tussen economische en sociale toestanden, politiek en administratie. 1884-
1984’, in: Agricontact. Koerier van het Ministerie van Landbouw, nr. 154 (1984), p. 1-141.

VAN MOLLE, L., Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990, Leuven, 1990.

VAN MOLLE, L., ‘Spaar- en leengilden onder de hoede van de Middenkredietkas 1892-1934’, in: H. VAN DER WEE, red., Cera 1892-1998. De kracht van coöperatieve solidariteit, Antwerpen, 2002, p. 13-174.

VAN MOLLE, L. en VANHAUTE , E., ‘Belgian agrarian and rural history, 1800-2000’, in: E. THOEN en L. VAN MOLLE red., Rural history in the North sea area. An overview of recent research (Middle Ages – twentieth century) (CORN Publication Series, 1), Turnhout, 2006, p. 217-248.

VAN MOLLE, L., ‘“Le sol, c’est la patrie”: boeren in de Belgische natiestaat, 1890-1921’, in: E. WITTE en G. KURGAN-VAN HENTENRYK red., Natie en democratie, 1890-1921: acta van het interuniversitair colloquium, Brussel 8-9 juni 2006, Brussel, 2007, p. 171-184.

VAN ORSHOVEN, H., ‘L’agriculture’, in: Times (numéro consacré à la Belgique), Brussel, 1920.

VAN ROYEN, H., ‘Smokkelpost tijdens Wereldoorlog I’, in: WEFIS Magazine, 11 (1994-
1995), nr. 4, p. 56-63.

VAN WAESBERGHE, S., Smokkel in het Land van Waas tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, UGent, departement Geschiedenis, 2000-2001.

VAN WALLEGHEM, A. en GELDHOF, J., De oorlog te Dickebusch en omstreken (Bijdragen
tot de geschiedenis van West-Vlaanderen, 2), 3 dln., Brugge, 1964-1965-1967.

VANBESELAERE, K., Vluchtelingen in onbezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, UGent, departement Geschiedenis, 2004.

VANCRAENBROECK, M., Les médailles du Comité national de secours et d’alimentation et de la Commission for Relief in Belgium (Flash medailles), s.l., 2000.

VANDENBOGAERDE, S., En boven het gebulder der kanonnen… Het dagelijkse leven in een plattelandsgemeente in het Duitse Etappengebied. Tiegem 1914-1918, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, UGent, departement Geschiedenis, 2006.

VANDENBOGAERDE, S., Een kijk op de administratiefrechterlijke organisatie van het ‘Etappengebied’ tijdens de Eerste Wereldoorlog, Ongepubliceerde masterproef, UGent, departement sociaal en economisch recht, 2010.

VANDER VAEREN, J., De voornaamste feiten uit eene eeuw geschiedenis van den Belgischen
landbouw. 1830-1930, Leuven, 1930.

VANDEVELDE, A. en NEIRYNCK, R., La question du lait à Gand pendant la guerre 1914-1918, s.l., 1920.

VANDEVELDE, A., La lutte contre la disette du lait pendant la guerre 1914-1918, Lons-le-Saunier, 1921.

VANDEWEYER, L., ‘De Eerste Wereldoorlog, een ramp voor de Belgische huisdieren’, in: Leidschrift. Historisch tijdschrift van de universiteit van Leiden, 20 (2005), p. 101-119.

VANDEWEYER, L., ‘Tuintjes in oorlogstijd’, in: Y. SEGERS en L. VAN MOLLE red., Volkstuinen. Een geschiedenis, Leuven, 2007, p. 153-180.

VANDEWEYER, L., ‘Wat schaft de pot? Zelfredzaamheid aan het Belgisch front in 1914-1918’, in: Volkskunde, 111 (2010), p. 405-420.

VANDROMME, A., ‘Duitse bezetting en voedselbedeling in Wereldoorlog I’, in: Ten Mandere, 23 (1983), nr. 66, p. 95-115.

VANNESTE, A., ‘Het eerste ‘Ijzeren gordijn’? De elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Tijdschrift van Dexia Bank, 54 (2000), nr. 214, p. 39-82.

VANNESTE, A., Kroniek van een dorp in oorlog, Neerpelt 1914-1918 – Het dagelijks leven, de spionage en de elektrische draadversperring aan de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deel 1: 1914-1916, Deel 2: 1916-1918, Deurne, 1998.

VANOUTRIVE, P., De allerlaatste getuigen van WOI, Tielt, 2011.

VANSUYT, M., ‘Heuvelland in de Verwoeste Gewesten. De heropbouw van Wijtschate na
’14-‘18’, in: Histories van Heuvelland. Bijdragen ter herinnering aan Hubert Masquelin, Heuvelland, 2011, p. 209-225.

VARZIM, A., Le Boerenbond belge: l’oeuvre du relèvement et de la grandeur de la classe agricole d’un pays, Parijs, 1934.

VERCAUTEREN, G. en JACOBS, T., Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. 100
jaar Groote Oorlog (2014-18), Verslagbundel van de workshops, Brussel, 2012. (www.faronet.be/files/bijlagen/e-documenten/verslagbundel_woi_dagelijksleven_versie2.pdf)

VERMAUT, C. red., Het Oostendse oorlogsdagboek van Charles Castelein, 1914-1918 (Oostendse Historische Publicaties, 3), Oostende, 1998.

VERMEIRE, M., Geschiedkundige schets van West-Vlaanderens landbouw, 1885-1935, Brugge, 1935.

VERMEIREN, H., ‘Hoe enkele haringen Berendrechtenaar “Sus” Guns in de gevangenis
brachten’, in: Polderheem, 28 (1993), nr. 2, p. 16-20.

VERPAALEN, J., Molens van de frontstreek. In de vuurlinie van 14-18: Molens uit de streek van Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle, Heuvelland en Wervik, Veurne, 1995.

VERWILGHEN, R., Compte rendu de la visite des régions dévastées, le 7 septembre 1922 (10e Congrès international des architectes), Brussel, 1923.

VERWINNEN, K., Bouwkundig Oorlogserfgoed – Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed Vlaanderen, 2010 (www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/thematisch/eerste-wereldoorlogerfgoed/bouwkundig).

VLAMINCK, C., Het Etappengebied in België tijdens den oorlog 1914-1918, Brussel, 1921.

VOGEL, W., La guerre et les intérêts économiques belges: ce qui sera changé après la guerre (Publications de la Revue Internationale d’Economie politique et de Finances), s.l., 1917.

VON DER DUNK, H., VAN EENOO, R., DE WAELE, M. e.a., Vluchten voor de Groote
Oorlog. Belgen in Nederland, 1914-1918, Amsterdam, 1988.

VRINTS, A. en ROUSSEAU X, X., ‘La répression étatique d’un phénomène de crise sociale.
Le banditisme pendant et après la Première Guerre Mondiale en Belgique’, in: P.-A. TA LLIER en P. NEFORS red., En toen zwegen de kanonnen: akten van het internationaal colloquium georganiseerd door het Rijksarchief van België en het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel, 3-6 november 2008) (Algemeen Rijksarchief. Studies over de Eerste Wereldoorlog, 18), Brussel, 2010, p. 273-309.

VRINTS, A., ‘Sociaal protest in een bezet land: voedseloproer in België tijdens de Eerste
Wereldoorlog’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 124 (2011), p. 30-47.

WACKENIER, W., Alveringem in de Grote Oorlog, Brugge, 2006.

WALLON, J., ‘Sur la reconstitution possible d’un cheptel belge’, in: La Revue belge, 1 (1918), nr. 5, p. 583-597.

WARNIER, B., LOUAGIE, J., DECUYPERE, D. e.a. red., West-Vlaanderen na Den Grooten Oorlog (Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring, 10), Tielt, 2008.

WEISE, R., ‘Onze Vlaamse vissers in de 1e Wereldoorlog’, in: Neptunus: info marine, 45 (2002), nr. 269, p. 249-254.

WEISE, R., ‘Zeelui van bij ons (2): Onze Vlaamse vissers in de 1e Wereldoorlog’, in: De Plate, 28 (1998), nr. 12, p. 245-255.

WILLAERT, M., Geschiedkundig overzicht van het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade, Brussel, 1930.

WILLEMS, C., Le rôle du pigeon en Belgique lors de la Première Guerre mondiale: déconstruction du mythe du pigeon-soldat, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, ULBrussel, departement Geschiedenis, 2006.

WILS, L., Flamenpolitik en aktivisme: Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog,
Leuven, 1974.

ZANEN, M., ‘Les constructions provisoires pendant et après la guerre’, in: Le Mouvement
Communal, 1922, p. 79-81.

ZUCKERMAN, L., The rape of Belgium: the untold story of World War I, New York, 2004.

Europa

AEREBOE, F., BALLOD, K. en BEYSCHLAG, F., Die Deutsche Volksernährung und der
Englische Aushungerungsplan: eine Denkschrift, Braunschweig, 1914.

AEREBOE, F., Der Einfluss des Krieges auf die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland, Stuttgart, 1927.

Agricultural production in Continental Europe during the 1914-1918 war and reconstruction period (League of Nations), Londen, 1943.

ANTIER, C., ‘1915. La France en chantier’, in: Guerres Mondiales et Conflits Contemporains,
55 (2005), p. 53-62.

APPEL, D., Die Kartoffellagerung unter Kriegsverhältnissen beim Erzeuger, Verteiler und Verbraucher, s.l., 191[8].

AUDOIN-ROUZEAU, S. en BECKER, J.-J. red., Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918: histoire et culture, Parijs, 2004.

AUGÉ-LARIBÉ, M., Agriculture and food supply in France during the war, New Haven, 1927.

AUGÉ-LARIBÉ, M., L’agriculture pendant la guerre, Parijs, 1925.

AUGÉ-LARIBÉ, M., La situation matérielle et morale des agriculteurs (Comité national
d’études sociales et politiques, 312), Boulogne-sur-Seine, 1926.

AUGÉ-LARIBÉ, M., Le paysan français après la guerre, Parijs, 1923.

BARNETT, M., British Food Policy during the First World War, Boston/Londen, 1985.

BARRAL, P., ‘Les conséquences de la Première Guerre Mondiale dans l’agriculture française’, in: Francia, 2 (1974), p. 551-565.

BECHTOLSHEIMER, K., Unsere heimischen Heil- und Gewürzpflanzen. Ihre Bedeuting für
die menschliche Ernährung, ihre wirtschaftliche Verwertung, ihr Einsammeln und Anbau. Ein Beitrag zur Volksernährung, Berlijn, 1917.

BALL, A., Die englische Hungerblockade im Weltkrieg, 1914-15, Essen, 1943.

BENNETT, M., ‘Wheat and War, 1914-18 and now’, in: Wheat Studies, 16 (1939), s.p.

BERTHOLD, R., ‘Zur Entwicklung der Deutschen Agrarproduktion und der Ernährungswirtschaft zwischen 1907 und 1925’, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1974, nr. 4, p. 83-111.

BEVERIDGE, W., British food control, Londen, 1928.

BIELEMAN, J., Boeren in Nederland. Geschiedenis van de landbouw 1500-2000, Amsterdam, 2008.

BINNEVELD, H. e.a. red., Leven naast de catastrofe: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Hilversum, 2001.

BRAYBON, G. red., Evidence, history and the Great War: historians and the impact of 1914-18, New York, 2003.

BROADBERRY, S. en HARRISON, M., The economics of World War I, Cambridge, 2005.

BOTT , J., The German Food crisis of World War I: the cases of Coblenz and Cologne, onuitgegeven doctoraatproefschrift, University of Missouri, 1981.

BYRON, M., How to save cookery: a war-time cookery book, Londen, 1915.

CARLOTTI, J., Répercussions de la guerre 1914-1918 sur l’agriculture provençale, doctoraatsthesis Aix-Marseille, Marseille, 1920.

CAPPRONNIER, J.-C. en DELORME F., ‘La reconstruction des fermes dans le département de l’Aisne après 1918’, in: In Situ, 21 (2013), p. 2-32.

CARPENTIER, P., La reconstitution agricole des champs de bataille de l’Artois (1915), ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Université d’Artois, departement histoire et géographie, 2000.

CHANNON, G., The Politics of Food, Londen, 1987.

CHAPMAN, J. en SEELIGER, S., ‘The influence of the agricultural executive committees in the First World War: some evidence from West Sussex’, in: Southern History, 13 (1991), p. 105-122.

CLOUT, H., After the Ruins: Restoring the Countryside of Northern France after the Great War, Devon, 1996.

COLLINET, P. en STAHL, P., Le ravitaillement de la France occupée, Parijs, 1928.

CROOKES, W., The wheat problem, Londen, 1917.

CROWE, H., ‘Keeping the Wheels of the Farm in Motion: Labour Shortages in the Uplands
during the Great War’, in: Rural History, 19 (2008), p. 201-216.

CROWE, H., ‘Profitable ploughing of the uplands? The food production campaign in the
First World War’, in: Agricultural History Review, 55 (2007), p. 205-228.

DAVIS, B., Home Fires Burning. Food, Politics and Everyday Life in World War I Berlin, Londen, 2000.

DE LISSA, N., War-time cookery: three weeks’ meals for a family of eight at 2s. per day, Londen, 1915.

DEWEY, P., ‘Agricultural Labour Supply in England and Wales during the First World War’, in: Economic History Review, 28 (1975), p. 100-112.

DEWEY, P., ‘British Farming Profits and Government Policy during the First World War’, in: Economic History Review, 37 (1984), p. 373-390.

DEWEY, P., ‘Government provision of farm labour in England and Wales, 1914-18’, in: Agricultural History Review, 27 (1979), p. 110-121.

DEWEY, P., British agriculture in the First World War, Londen, 1989.

DEWEY, P., ‘Nutrition and living standards in wartime Britain’, in: R. WALL en J. WINTER red., The Upheavel of War: Family, Work and Welfare in Europe, 1914-1918, Cambridge, 1998, p. 196-220.

DOUAIRE, F., La Guerre et l’agriculture de demain. Conférence faite à la Société d’Agriculture du Lot le 3 avril 1915, Cahors, 1915.

DUFFETT, R., ‘A war unimagined: food and the rank and file soldier of the First World War’, in: J. MEYER red., British popular culture and the First World War, Leiden, 2008, 47-70.

DUFFETT, R., The stomach for fighting: Food and the soldiers of the Great War, Manchester, 2012.

ELTZBACHER, P. red., Germany’s food. Can it last?, Londen, 1915.

FEDERICO, G., Feeding the world: an economic history of agriculture, 1800-2000, Princeton, 2005.

FICHOU, J.-C., ‘La Grande Guerre et les conserveurs de sardines’, in: Guerres Mondiales et
Conflits Contemporains, 55 (2005), p. 71-86.

GERDES, A.-M., ‘“Spart Fleisch und Brot zur Zeit der Not!” Küchenvorschriften in Kriegskochbüchern des Ersten Weltkrieges’, in: Ariadne. Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte, 63 (2013), p. 14-21.

GERVAIS, M., JOLLIVET, M. en TAVERNIER, Y., Histoire de la France rurale. Tome 4: la fin de la France paysanne de 1914 à nos jours, Parijs, 1992.

GIBSON, C., ‘The British Army, french farmers and the war on the western front, 1914-1918’, in: Past & Present, 180 (2003), p. 175-239.

GOUDA, D., De Nederlandse zeevisserij tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Haarlem, 1978.

GRAYZEL, S., ‘Nostalgia, gender, and the countryside: placing the ‘land girl’ in First World
War Britain’, in: Rural History, 10 (1999), p. 155-170.

HALL, A., Agriculture after the war, Londen, 1916.

HARDACH, G., The First World War, 1914-1918 (History of the World Economy in the Twentieth Century, 2), Londen, 1977.

HIBBARD, B., Effects of the Great War upon agriculture in the United States and Great Britain, New York, 1919.

HIRSCHFELD, G., KRUME ICH, G. en RENZ, I. red., Enzyklopädie Erster Weltkrieg, Paderborn, 2003.

HOLLMAN, O. en JAUCHEN, C., Anleitung für den Feldgemüsebau. Bearbeitet im Auftrage
des Vorstandes des Verbandes Deutscher Gemüsezüchter (Flugschriften des Verbandes Deutscher Gemüsezüchter, 1), Poppenburg, 1916.

HOMBACH , W. en BERTHOLD, R., ‘Landwirtschaft und Agrarpolitik im Imperialistischen
Deutschland während des Ersten Weltkrieges und der Revolutionären Nachkriegskrise (=
Agriculture and agricultural politics in imperialist Germany during World War I and in the
revolutionary crisis after the war)’, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock.
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, 23 (1974), p. 571-578; p. 613-631.

HUNT, K., ‘The politics of Food and Women’s Neighborhood Activism in First World War
Britain’, in: International labor and working class history, 77 (2010), p. 8-26.

JOHNSTONE, E., ‘Horses on the Western Front, part one: how Britain mobilised an army
of horses; part two: caring for devoted servants’, in: Heavy Horse World, 2010, p. 48-50.

KOHLER, E., ‘Inflation and black marketeering in the Rhenish agricultural economy, 1919-
1922’, in: German Studies Review, 8 (1985), p. 43-64.

KONING, N., The failure of agrarian capitalism. Agrarian politics in the United Kingdom,
Germany, the Netherlands and the United States, 1846-1919, Ongepubliceerd doctoraatproefschrift, Landbouwuniversiteit Wageningen, 1994.

KRAAIJESTEIN, M., ‘Lokale noden en lokaal beleid’, in: H. BINNEVELD e.a. red., Leven
naast de catastrofe: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, Hilversum, 2001, p. 63-48.

KUKULA, F., La reconstitution de l’espace agricole dans le canton de Cambrin au lendemain de la Première Guerre Mondiale, ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Univeristé d’Artois, departement histoire et géographie, 1999.

LIESKE, J., ‘De landbouw in Heerde tijdens de eerste wereldoorlog’, in: Heerde historisch: bijdragen en mededelingen van de Heerder Historische Vereniging, 1987, p. 148-159; 1988, p. 37-41.

LLOYD, E., Experiments in State control at the War Office and Ministry of Food, Oxford, 1924.

LYNCH, E., ‘Interwar France and the Rural Exodus: The National Myth in Peril’, in: Rural
History, 21 (2010), p. 165-176.

LOCKWOOD, C., ‘From soldier to peasant? The land settlement scheme of East Sussex,
1919-1939’, in: Albion, 30 (1998), p. 439-462.

MACLEAN, M., Farming and forestry on the Western Front, 1915-1919, Ipswich, 2004.

MCPHAIL, H., The Long Silence: Civilian Life under the German Occupation of Northern
France, 1914-1918, Londen, 2001.

MIDDLETON, T., Food production in War, Oxford, 1923.

MILES, H., Economy in war time; or, health without meat, Londen, 1915.

MOELLER, R., ‘Dimensions of Social Conflict in the Great War: the view from the German
countryside’, in: Central European History, 14 (1981), p. 142-169.

OFFER, A., ‘The Blockade of Germany and the Strategy of Starvation, 1914-1918: An Agency Perspective’, in: S. FÖRSTER en R. CHICKERING red., Great War, Total War: Combat and Mobilization on the Western Front, 1914-1918, New York, 2000, p. 169-188.

OFFER, A., The First World War: an agrarian interpretation, Oxford, 1989.

OLDMEADOW, E., Home cookery in war time, Londen, 1914.

OLSON, M., The Economics of Wartime Shortage: A History of British Food Supplies in the
Napoleonic War and in World Wars I and II, Durham, 1963.

OSBORNE, E., Britain’s Economic Blockade of Germany, 1914-1919, Londen-New York, 2004.

PARRY, C., ‘Gwynedd and the Great War’, in: Welsh History Review, 14 (1988), p. 78-117.

PHILIP, A., Rations, rationing and food control, Londen, 1918.

PINOT, P., Le controle du ravitaillement de la population civile, Parijs, 1925.

PLEVEN, R., Les ouvriers de l’agriculture anglaise depuis la guerre, Parijs, 1925.

POLLE, J., Le progrès agricole: monographie d’un hebdomadaire agricole: 1914-1926 (de l’entrée en guerre à l’arrivée du gouvernement Poincaré), Université de Picardie, mémoire de maîtrise, 1973.

POSTHUMA, F., ‘Food supply and agriculture’, in: The Netherlands and the World War. Studies in the War History of a Neutral, II, New Haven, 1928, p. 207-299.

PRUVOST, E., La reconstruction agricole dans le canton de Vimy après la Première Guerre Mondiale, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Université d’Artois, departement histoire et géographie, 1999.

RATHBONE, H., ‘The wheat supplies of the British Isles’, in: A. NEWTON red., The Staple
Trades of the Empire, Londen, 1917, s.p.

RUBMANN, M. red., Hunger! Wirkungen moderner Kriegsmethoden, Berlin, 1919.

RÜSSE, N., ‘Absatzkrisen und marketingkonzepte der Deutschen Landwirtschaft nach dem
Ersten Weltkrieg ( = Market crises and marketing concepts in German agriculture after
World War I)’, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1 (1996), p. 129-162.

SCHULTE-VARENDORFF, U., Die Hungerunruhen in Hamburg in juni 1919 – eine zweite
Revolution?, Hamburg, 2010.

SENN, C., Meals without meat, Londen, 1916.

SHEAIL, J., ‘Land improvement and reclamation: the experience of the First World War in
England and Wales’, in: Agricultural History Review, 24 (1976), p. 110-125.

SILBERNAGEL-CHERRIÈRE, A., L’Agriculture Française pendant la Guerre, Parijs, 1915.
118 Boeren, boter en bezetters

SKALWEIT, A., ‘The maintenance of the agricultural labour supply during the war’, in: International Review of Agricultural Economics, 13 (1922), s.p..

SKALWEIT, A., Die deutsche Kriegsernährungswirtschaft, Stuttgart, 1927.

SMIDT, H., ‘De regulering van de Nederlandse export van landbouwprodukten naar Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, 54 (1991), p. 102-133.

SMIDT, H., ‘Dutch and Danish agricultural exports during the First World War’, in: The
Scandinavian economic history review, 1996, p. 140-160.

STARLING, E., ‘The food supply of Germany during the war’, in: Journal of the Royal Statistical Society, 83 (1920), s.p.

TAYLOR, A. en KELLOG, V., German food and trade conditions (American Relief Administration, 1), New York, 1919.

TEICH, M., ‘Science and food during the Great War: Britain and Germany’, in: H. KAMMINGA
en A. CUNNINGHAM red., The Science and Culture of Nutrition, 1840-1940, Amsterdam, 1995, p. 213-234.

TRENTMANN, F. en JUST, F. red., Food and Conflict in Europe in the Age of the Two World
Wars, Houndmills, 2006.

TRIEBEL, A., ‘Variations in patterns of consumption in Germany in the period of the First
World War’, in: R. WALL en J. WINTER red., The Upheavel of War: Family, Work and
Welfare in Europe, 1914-1918, Cambridge, 1998, p. 159-195.

TRUPIN, S., La reconstruction agricole dans le canton de Bapaume de 1919 à 1929, Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, Université d’Artois, departement histoire et géographie, 1999.

TURNOR, C., Our food supply: perils and remedies, Londen, 1916.

VACHER, M., La situation du cheptel français, Parijs, 1917.

VAILLAT, L., La maison des pays de France: les provinces dévastées: Flandre, Artois, Picardie, Ilede-France, Champagne, Lorraine, Alsace, Parijs, s.d.

VAN DER BIE, R., ‘Een doorlopende groote roes’: de economische ontwikkeling van Nederland 1913-1921&l