Boter bij de vis


Universiteitsarchief Gent

1. Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen / Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen Universiteit Gent

Naam
Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
Datering
1917-2004
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Landbouwwetenschappen, biologie
Archiefvormer
Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, opgericht in 1917 als Hoogere Land- en Tuinbouwschool door de bezetter. Pas in 1969 werd de faculteit geïntegreerd in de universiteit.
Inhoud
Naast briefwisseling van allerhande diensten zijn vooral de notulen van de Raad der Professoren van de Hoogere Land- en Tuinbouwschool (1917-1918) en van de Academieraad (1920-1969) belangrijk. De dossiers inzake personeel en studenten kunnen info bevatten.
Ontsluiting
Er is een inventaris ter plaatse beschikbaar.