Boter bij de vis


Stadsarchief Turnhout

1. Archief van de stad Turnhout

Naam
Archief van de stad Turnhout
Datering
1914-1922
Gegevens
Privé- en overheidsarchief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Overheid, gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
NHVC Turnhout (cf. supra), gemeentebestuur Turnhout
Inhoud
Het archief beschikt over diverse documenten van het lokale NHVC: verslagen (1914-1916), bewijsstukken, blanco formulieren, verslagen arrondissementscomiteit, verslagen kantonnaal voedingscomiteit… Daarnaast is er ook briefwisseling bewaard in verband met de oogst, Duitse Ortskommendatur, leveringen van Duitse leger, rantsoenering, ravitaillering, kasbons… (1914-1918).
Ontsluiting
Ter plaatse is een catalogus beschikbaar.