Boter bij de vis


Stadsarchief Tienen

1. Archief van de stad Tienen

Naam
Hedendaags archief van de stad Tienen
Datering
1914-1920
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
Gemeentebestuur Tienen
Inhoud
Het archieffonds bevat onder andere de jaarverslagen, notulen van de gemeenteraad, grootboeken, begrotingen en rekeningen van het bureel voor weldadigheid. Daarnaast zijn er dossiers inzake briefwisseling met de kommandantur, bevoorrading, inkwartieringen en oorlogsschade. Er is ook een lijst met de in het bezette gebied toegelaten kranten en tijdschriften beschikbaar. Daarnaast is er ook veel documentatie en losse archiefstukken bewaard gebleven. De dossiers van het plaatselijke Hulp- en Voedingscomité bevinden zich ook in het stadsarchief maar zijn (nog) niet ontsloten.
Ontsluiting
Er is ter plaatse een inventaris beschikbaar.