Boter bij de vis


Stadsarchief Sint-Niklaas

1. Archief van de stad Sint-Niklaas

Naam
Modern archief van de stad Sint-Niklaas
Datering
1914-1925
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
Gemeentebestuur Sint-Niklaas
Inhoud
Naast de notulen van de gemeenteraad, briefwisseling en jaarverslagen is er een apart verslag van de oorlogsgebeurtenissen aanwezig. Er zijn heel wat financiële stukken beschikbaar (begrotingen, kasboeken en rekeningen). Er zijn talrijke dossiers inzake het lokaal Hulp- en Voedingscomité: briefwisseling, een verslagboek, een grootboek, vergaderverslagen en lijsten met de samenstelling van de commissies, waaronder die van de landbouwsectie.
Ontsluiting
Er is ter plaatse een inventaris beschikbaar.