Boter bij de vis


Stadsarchief Roeselare

1. Gemeentearchief (+ Hulp- en Voedingscomité) Roeselare

Naam
Archief van het Hulp- en Voedingscomité Roeselare
Datering
1914-1925
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Overheid, gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
NHVC Roeselare (cf. supra), gemeentebestuur Roeselare
Inhoud
Het archief beschikt over een groot aantal documenten van het lokale NHVC: kasboeken, werklozenfonds, spaarkassen, facturen, rekeningen, briefwisseling…
Daarnaast zijn er veel documenten in verband met opeisingen en leveringen van allerhande levensmiddelen. Ook herstelbetalingen en wederopbouw komen nadrukkelijk aan bod. Er is beperkte info over het omliggende platteland.
Ontsluiting
Er is een online inventaris beschikbaar.
Zie: www.roeselare.be/Vrijetijd/Archief/Archievenendocumentatie/
Overzichtarchievenendocumentatie.asp.