Boter bij de vis


Stadsarchief Oostende

1. Notulen gemeenteraad Oostende

Naam
Archief van de notulen van de gemeenteraad van Oostende
Datering
1864-2007
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Overheid, gemeente
Archiefvormer
Gemeenteraad Oostende
Inhoud
Naast de notulen gemaakt tijdens oorlogsjaren zijn ook de notulen van de jaren 1920 interessant. Niet alleen landbouw en voedselbevoorrrading maar ook visserij komt aan bod. Verder zijn geen dossiers bewaard gebleven.
Ontsluiting
De notulen zijn integraal online beschikbaar:
http://archiefbank.oostende.be/ArchiefZoek.aspx.