Boter bij de vis


Stadsarchief Menen

1. Gemeentearchief (+ Hulp- en Voedingscomité) Menen

Naam
Archief van het Hulp- en Voedingscomité Menen
Datering
1914-1922
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Overheid, gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
NHVC Menen (cf. supra), gemeentebestuur Menen
Inhoud
Het archief beschikt over diverse documenten van het lokale NHVC: rantsoenering, ravitaillering, kasbons… (1914-1918). Er is ook een map bewaard over landbouw (1916). In het archief van de deelgemeenten zijn interessante stukken terug te vinden.
Ontsluiting
Ter plaatse is een catalogus beschikbaar.