Boter bij de vis


Stadsarchief Mechelen

1. Archief van de stad Mechelen

Naam
Modern archief van de stad Mechelen
Datering
1914-1924
Gegevens
Overheidsarchief, papier, raadpleegbaar mits toestemming
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
Gemeentebestuur Mechelen
Inhoud
De notulen van de gemeenteraad en schepencollege, de stadsrekeningen, briefwisseling, grootboeken en de rekeningen van het bureel van Weldadigheid bleven allemaal bewaard. Het archief van het stadssecretariaat werd afzonderlijk geïnventariseerd en bevat interessante dossiers. Interessant is het verslag van de provinciegouverneur over het dagelijkse leven in Mechelen en het verslag van het boek van markies de Villalobar. Daarnaast zijn er dossiers over de financiële toestand, de bevoorrading, diverse lokale hulpcomités, het Land- en Tuinbouwcomité, de Belgische en Duitse opeisingen (en recuperatie hiervan), de inkwartieringen en de wederopbouw. Er is ook heel wat documentatiemateriaal.
Ontsluiting
Ter plaatse is een inventaris aanwezig.
Foto’s zijn te raadplegen via www.beeldbankmechelen.be.

2. Hulp- en Voedingscomité Mechelen

Naam
Archief van het Hulp- en Voedingscomité Mechelen
Datering
1914-1922
Gegevens
Privé-archief, papier, niet beschikbaar
Trefwoorden
Overheid, gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
NHVC Mechelen (cf. supra)
Inhoud
Het archief beschikt over diverse documenten van het lokale en regionale NHVC, maar is moeilijk toegankelijk.
Ontsluiting
Het bestand is niet geïnventariseerd.