Boter bij de vis


Stadsarchief Luik

1. Archief van de stad Luik

Naam
Archives de la Ville de Liège. Fonds dit ‘Guerre 14-18’
Datering
1914-1919
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, hulpverlening, landbouw, rantsoenering
Archiefvormer
Gemeentebestuur Luik, Bevoorradingscommissie Luik
Inhoud
De gemeentearchieven bevatten onder andere dossiers in verband met opeisingen, contact met de bezetter, boekhouding, herbestemming van publieke gebouwen, aanplakbrieven en briefwisseling. In verband met de bevoorrading en de stedelijke bevoorradingscommissie zijn veel dossiers bewaard.
Ontsluiting
Geen inventaris beschikbaar.