Boter bij de vis


Stadsarchief Lokeren

1. Modern archief van de stad Lokeren

Naam
Modern archief van de stad Lokeren
Datering
1914-1918
Gegevens
Privé- en overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, hulpverlening, rantsoenering
Archiefvormer
Gemeentebestuur Lokeren, NHVC Lokeren
Inhoud
Het archief van het gemeentebestuur bleef quasi volledig bewaard. Naast de klassieke archieffondsen is er briefwisseling met de bezetter, dossiers inzake de bevoorrading, de sociaal-economische toestand, de opeisingen en de hulpverlening aan gedeporteerden beschikbaar. Er zijn ook verschillende documenten over de heropbouw. Het stadsarchief bewaart stukken van het lokale NHVC, het provinciale NHVC Oost-Vlaanderen, het stedelijk noodcomité en het steuncomité van de burgerij. Er is tot slot een fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog beschikbaar.
Ontsluiting
Er is een onuitgegeven inventaris beschikbaar.