Boter bij de vis


Stadsarchief Lier

1. Archief van de stad Lier

Naam
Archief van de stad Lier
Datering
1914-1918
Gegevens
1,5 m, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, hulpverlening, rantsoenering
Archiefvormer
Gemeentebestuur Lier
Inhoud
Het stadsarchief bevat de notulen van de gemeenteraad, briefwisseling, begrotingen, rekeningen, pv’s van de politie en de Duitse verordeningen. Interessant zijn onder meer de dossiers over de opeisingen, de inkwartiering van Duitse troepen, de landbouw en de oorlogsschade. Er bestaat ook een fotocollectie.
Ontsluiting
Er is een onuitgegeven inventaris ter plaatse beschikbaar.
De fotocollectie is deels ontsloten via: www.kempenserfgoed.be.