Boter bij de vis


Stadsarchief Leuven

1. Archief van de stad Leuven

Naam
Archief van de stad Leuven
Datering
1914-1919
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, hulpverlening, rantsoenering
Archiefvormer
Gemeentebestuur Leuven
Inhoud
Naast de notulen van de gemeenteraad, de stadsrekeningen en de bevolkingsregisters zijn er dossiers bewaard over onder andere de lokale hulpcomités, de bevoorrading, de uitgifte van gemeentebonnen, het politietoezicht en de opeising van linnen, koper, bomen en paarden. De Duitse verordeningen werden ontsloten via een aparte inventaris met meer dan 1.000 nummers. Er zijn ook veel dossiers over de naoorlogse periode. Het stadsarchief beschikt tot slot over een uitgebreide fotocollectie.
Ontsluiting
De inventaris op steekkaarten is ter plaatse (digitaal) raadpleegbaar.