Boter bij de vis


Stadsarchief Kortrijk

1. Modern archief van de stad Kortrijk

Naam
Modern Stadsarchief Kortrijk
Datering
1914-1919
Gegevens
Privé-en overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, hulpverlening, landbouw, rantsoenering
Archiefvormer
Gemeentebestuur Kortrijk en NHVC (en gemeenten) van Groot-Kortrijk
Inhoud
Het hedendaags archief van Kortrijk en deelgemeenten is rijkelijk gestoffeerd met betrekking tot de bezetting en de naoorlogse periode. Het bewaart stukken over het NHVC, opeisingen, landbouwteelten, oorlogsbuit, vluchtelingen, facturen, kwijtingen, aardappelleveringen, rekeningen, formulieren en voedselbons van de plaatselijke bevoorradingscommissie. Er zijn ook militaire dossiers aanwezig.
Ontsluiting
De inventaris is ter plaatse digitaal beschikbaar.