Boter bij de vis


Stadsarchief Ieper

1. Modern archief van de stad Ieper

Naam
Modern archief van de stad Ieper
Datering
1919-1925
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Wederopbouw, hulpverlening
Archiefvormer
Gemeentebestuur Ieper
Inhoud
Door de verwoesting van Ieper bleven alleen dossiers van na 1918 bewaard. De notulen, rekeningen en briefwisseling van het gemeentebestuur hebben vooral betrekking op de wederopbouw. Dossiers van de landelijke deelgemeenten worden eveneens in het stadsarchief bewaard. Het archief bevat bovendien een uitgebreide foto- en documentatiecollectie.
Ontsluiting
Er zijn diverse onuitgegeven inventarissen beschikbaar ter plaatse.
Foto’s van de wederopbouw zijn te raadplegen via: www.westhoekverbeeldt.be.