Boter bij de vis


Stadsarchief Hasselt

1. Archief van de stad Hasselt

Naam
Archief van de stad Hasselt
Datering
Ca. 1914-1920
Gegevens
Overheidsarchief, papier, raadpleegbaar mits toestemming
Trefwoorden
Opeisingen, bevoorrading
Archiefvormer
Gemeentebestuur Hasselt
Inhoud
Naast de ‘klassieke’ documenten (notulen, briefwisseling, begrotingen) zijn er onder andere dossiers over de rantsoenering, uitgave van noodgeld, de intercommunale beenhouwerij en opeisingen. Over de opvordering van aardappelen, boter, dieren, graan, haver, rogge, zaaigoed, koper, tin, rapen, kolen, wol en schapen door de bezetter is veel materiaal te vinden. Ook de affiches, proclamaties en omzendbrieven van de bezetter zijn bewaard. Uit de naoorlogse periode lijken vooral de dossiers van het Comité voor wederopbouw interessant.
Ontsluiting
Er is een onuitgegeven inventaris ter plaatse beschikbaar.