Boter bij de vis


Stadsarchief Gent

1. Modern archief van de stad Gent

Naam
Modern archief van de stad Gent
Datering
1914-1925
Gegevens
Overheidsarchief, papier, raadpleegbaar mits toestemming
Trefwoorden
Overheid, gemeente, landbouw, bevoorrading
Archiefvormer
Stadsbestuur Gent, NHVC
Inhoud
Naast de notulen van de gemeenteraad en het schepencollege, briefwisseling, aanplakbrieven en Duitse verordeningen (916 verschillende exemplaren) zijn er dossiers over de oorlogsomstandigheden, de opvang van vluchtelingen en de CRB. Er is tevens materiaal beschikbaar over onder andere de opeisingen (met de notulen van de commissie voor requisities), de voedselbevoorrading, de haven, het slachthuis en de wederopbouw. Het archief van het lokale bureau van Weldadigheid en een collectie lokale dagbladen bleef eveneens bewaard. Het Gentse stadsarchief beschikt over diverse documenten van het lokale en regionale NHVC. Ze maken deel uit van de grotere archiefbestanden ‘handel en nijverheid’ en ‘openbare onderstand’.
Ontsluiting
Er zijn onuitgegeven inventarissen ter plaatse beschikbaar.
Een nadere toegang is: CHARLES, L., ANTHEUNIS, G. en LALEMAN, M. e.a., Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos, Gent, 2007.

2. Iconografisch fonds van het Stadsarchief Gent

Naam
Iconografische collectie
Datering
1914-1930
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Dagelijks leven, bevoorrading
Archiefvormer
-
Inhoud
De diverse collecties en schenkingen bevatten heel wat interessant iconografisch materiaal. In de prentbriefkaartencollectie Storme komen volgende onderwerpen aan bod: Gent, dagelijks leven, vernielingen in de Westhoek en soldatenleven.
Ontsluiting
Er zijn verschillende onuitgegeven toegangen beschikbaar. Zie ook: CHARLES, L., ANTHEUNIS, G. en LALEMAN, M. e.a., Buskruit en Sauerkraut. Oorlogsbronnen in De Zwarte Doos, Gent, 2007.