Boter bij de vis


Stadsarchief Diksmuide

1. Modern archief van de stad Diksmuide

Naam
Modern archief van de stad Diksmuide
Datering
1916, 1919-1925
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Wederopbouw
Archiefvormer
Gemeentebestuur Diksmuide.
Inhoud
Uitgezonderd de notulen van het stadsbestuur van 1916 (toen het samenkwam in Parijs) is er geen archiefmateriaal van tijdens de oorlog bewaard. De notulen, rekeningen en begrotingen van het gemeentebestuur van na de oorlog zijn er wel. Het grootste deel van het materiaal slaat op de naoorlogse wederopbouw (met plannen), de landelijke herinrichting en de terugkeer van vluchtelingen.
Ontsluiting
Ter plaatse is een onuitgegeven plaatsingslijst beschikbaar.