Boter bij de vis


Stadsarchief Dendermonde

1. Modern archief van de stad Dendermonde

Naam
Archief en documentatie Wereldoorlog I Dendermonde
Datering
1914-1954
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading, comité
Archiefvormer
Gemeentebestuur en NHVC Dendermonde
Inhoud
Het gemeentearchief van Dendermonde bevat diverse relevante dossiers waaronder verslagen van en briefwisseling met het Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit (1914-1917), militaire opeisingen van hout (1917-1919), landbouwopeisingen 1915-1919, oorlogsschade, slachthuis (1916-1917)… De gemeentearchieven van de huidige Dendermondse deelgemeenten bevatten meer landbouwaspecten: veebedeling door de commissie van oorlogsschade (1919), bevoorrading van de bevolking, Nationaal Hulp- en Voedingscomiteit, oorlogsschade in de landbouw, schadevergoeding oorlogsschade, in beslag genomen goederen… Het stadsarchief beschikt tevens over een aantal documentatiemappen waarbij voedselbevoorrading (brood, vlees, aardappelen, melk en eieren), landbouwvorderingen- en verordeningen, oogstafleveringen- en tellingen, NHVC en herstelbetalingen aan bod komen.
Ontsluiting
De inventarissen zijn online terug te vinden via
www.dendermonde.be/stadsdiensten/stadsarchief/inventarissen. Ter plaatse is een specifieke inventaris beschikbaar.