Boter bij de vis


Stadsarchief Brugge

1. Gemeentearchief (+ Hulp- en Voedingscomité) Brugge

Naam
Modern archief van de stad Brugge
Datering
1914-1922
Gegevens
Overheids- en privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Overheid, gemeente, landbouw, bevoorrading, comité
Archiefvormer
NHVC Brugge (cf. supra), gemeentebestuur Brugge
Inhoud
Er zijn diverse archiefbestanden van de gemeentelijke administratie van Brugge beschikbaar.
  • afdeling Handel en Nijverheid: hoofdstuk ‘Landbouw – Oorlog’ met onder andere info over het oogstbureel en het voedselcomiteit;
  • afdeling Gemeentebestuur: hoofdstuk ‘Hulp in oorlog’ met onder andere info over plaatselijke hulpcomités en de regeling van het broodverbruik;
  • afdeling Openbare Weldadigheid met onder andere een analyse van het meelverbruik (1915-1917);
  • afdeling Onderwijs met onder andere informatie over de schoolrefter Lager Onderwijs (1911-1918) en landbouwonderwijs (1912-1916).
Vermeldenswaard zijn eveneens de verslagen van het Nationaal en Provinciaal Hulp- en Voedingscomité van West-Vlaanderen en dossiers inzake de uitdeling van volkssoep.
Ontsluiting
Ter plaatse is een steekkaartencatalogus beschikbaar.
Foto’s zijn online te raadplegen via www.beeldbankbrugge.be.

2. Collectie voormalige Oorlogsmuseum Zeebrugge

Naam
Fonds Oorlogsmuseum in Zeebrugge
Datering
1914-1920
Gegevens
Overheidsarchief, papier (foto’s), vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Visserij, propaganda, dagelijks leven
Archiefvormer
-
Inhoud
Het archieffonds van het voormalige Oorlogsmuseum in Zeebrugge bevat een massa foto’s en prentbriefkaarten. Er is onder andere een reeks Duitse propagandafoto’s uit de kuststreek bewaard gebleven. Thema’s als scheepswrakken (zoals de Vindictive), schuilplaatsen, visserij, bunkers en kerkhoven komen aan bod. De verzameling bevat daarnaast een aantal Duitse verordeningen en aanplakbrieven uit diverse Belgische steden en diverse Engelse, Amerikaanse, Duitse en Franse propaganda-affiches.
Ontsluiting
CONSTANDT, M., Inventaris van het fonds van het oorlogsmuseum van Zeebrugge, onuitgegeven, Brugge, 1982.