Boter bij de vis


Stadsarchief Antwerpen (Felixarchief)

1. Modern archief van de stad Antwerpen

Naam
Modern archief van de stad Antwerpen
Datering
1914-1940
Gegevens
Overheidsarchief, papier, beschikbaar mits toestemming
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading, comité
Archiefvormer
Stadsbestuur Antwerpen
Inhoud
Het Antwerpse stadsarchief bevat een van de rijkste lokale archieven uit de oorlogsperiode. Het bevat dossiers over de meest uitlopende aspecten van het bezettingsregime. Over de moeilijke bevoorrading van de stad, de contacten met de CRB en het Provinciaal NHVC Antwerpen is het nodige materiaal aanwezig. Veel stukken betreffen de Duitse opeisingen en inkwartieringen. Het archief van het kabinet van de burgemeesters bevat dossiers over de samenstelling van de verschillende hulpcomités en de bevoorrading. In verband met de naoorlogse periode zijn de archieven over de ontvangst van de afgevaardigden van de CRB en de ereburgers Villalobar, Whitlock, Van Vollenhoven en Hoover interessant.
Ontsluiting
Via www.felixarchief.be is het mogelijk om archiefstukken aan te vragen.

2. Hulp- en Voedingscomité Antwerpen

Naam
Archief Hulp- en Voedingscomité Antwerpen
Datering
1914-1922
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Gemeente, landbouw, bevoorrading, comité
Archiefvormer
NHVC Antwerpen (cf. supra)
Inhoud
In het archief komen naast stukken afkomstig van het ‘Plaatselijk Komiteit voor Hulp’ ook stukken van het ‘Arrondissementskomiteit’ en het ‘Provinciaal Komiteit’ voor. Het is niet altijd even duidelijk van welke (sub)organisatie een dossier afkomstig is. Het plaatselijke comité komt wel het meest aan bod. Er zijn dossiers over de samenstelling van het uitvoerend comité, het middencomité en de verschillende wijkcomités. Daarnaast zijn er briefwisseling, aanplakbrieven, krantenknipsels, facturen, kas- en magazijnboeken beschikbaar.
Ontsluiting
Via www.felixarchief.be is het mogelijk om archiefstukken aan te vragen.

3. Collectie Georges Hasse

Naam
Collectie en archief Georges Hasse
Datering
1914-1920
Gegevens
Privé-archief, papier (foto’s), vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Vee, bevoorrading
Archiefvormer
Georges Hasse was veearts in Antwerpen en geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog.
Inhoud
In de documentatie van Hasse zit er vooral iconografisch en fotografisch materiaal: Duitse propaganda brochures, spotprenten, drukwerk, illegale pers… Er zijn diverse stukken rond het NHVC, het organiseren van hondenwedstrijden en het houden van dieren.
Ontsluiting
Via www.felixarchief.be is het mogelijk om archiefstukken aan te vragen.