Boter bij de vis


Rijksarchief Namen

1. Hulp- en Voedingscomité van de provincie Namen

Naam
Comité de Secours et d’Alimentation de la province de Namur
Datering
1914-1919
Gegevens
Privé-archief, papier, niet raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, landbouw, hulpverlening
Archiefvormer
NHVC Namen (cf. supra)
Inhoud
Het archiefbestand is niet geklasseerd. Inhoud en omvang van de documenten is niet gekend.
Ontsluiting
Niet geïnventariseerd.

2. Administration des Eaux et Forêts

Naam
Archives de l’Administration des Eaux et Forêts (Ministère des Finances puis Ministère de l’Agriculture) déposées aux Archives de l’Etat à Namur
Datering
1806-1962
Gegevens
37 m, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bossen
Archiefvormer
Administratie van Water en Bossen
Inhoud
Het grootste gedeelte van het archieffonds bestaat uit wetten en reglementen in verband met jacht en visserij, voornamelijk uit de provincie Namen. Slechts enkele dossiers hebben betrekking op WOI, namelijk de documenten inzake opeisingen en werkzaamheden in verband met bosbouw opgelegd door de bezetter.
Ontsluiting
TALLIER, P.-A., Inventaire des Archives de l’Administration des Eaux et Forêts (Ministère des Finances puis Ministère de l’Agriculture) déposées aux Archives de l’État à Namur (1806-1962), Brussel, 2001.

3. Administration provinciale de Namur

Naam
Archives Administration provinciale de Namur
Datering
1840-1940
Gegevens
1 km, overheidsarchief, papier, moeilijk raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, kadaster, onderwijs, domeinen
Archiefvormer
Provincie Namen (administratie)
Inhoud
De rubriek landbouw bevat stukken over: boswachters (1890-1920), provinciale landbouwkamer (1925-1933), tuinbouwverenigingen en landbouwgenootschappen (1920), taksen op vee (1917-1918), meststoffen en prijskampen. Het provinciearchief beschikt ook over dossiers van de verwoeste gewesten en de bevoorrading van de bevolking.
Ontsluiting
BOVESSE, J. en LADRIER, F., Répertoire sur fiches manuscrits provisoires des archives (triées) de l’Administration provinciale de Namur, 1830-1930, onuitgegeven, s.l., s.d.

4. Collectie Borgnet en Golenvaux

Naam
Verzameling gedrukte stukken van Adolphe Borgnet en Fernand Golenvaux
Datering
1914-1949
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, dagelijks leven
Archiefvormer
Adolphe Borgnet, professor geschiedenis aan de universiteit van Luik (1804-1875) en Fernand Golenvaux, burgemeester van Namen (1924-1931) legden een rijke collectie gedrukt materiaal aan. Sommige zijn gelieerd aan hun professionele en politieke activiteiten, andere zijn toevallig in de verzameling beland.
Inhoud
De collectie bevat een rijke verzameling Duitse affiches met verordeningen, gemeentelijke affiches van Namen, Dinant en Saint-Servais en affiches uitgevaardigd door het Generaal-Gouvernement.
Ontsluiting
JACQUET-LADRIER, F., Répertoire de la Collection d’imprimés réunie par A. Borgnet en F. Golenvaux (Algemeen Rijksarchief Namen, Inventarissen, 49), 2 dln., Brussel, 1989.