Boter bij de vis


Rijksarchief Luik

1. Hulp- en Voedingscomité van de provincie Luik

Naam
Comité de Secours et d’Alimentation de la province de Liège
Datering
1914-1922
Gegevens
58 m, privé-archief, papier, niet raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, landbouw, hulpverlening
Archiefvormer
NHVC Luik (cf. supra)
Inhoud
Het archieffonds bevat rapporten, processen-verbaal en briefwisseling met betrekking tot de werking van het provinciale comité. Er zijn veel dossiers in verband met vluchtelingen, kinderen, oorlogsinvaliden… Het archieffonds bevat eveneens de verslagen van regionale en lokale afdelingen van het NHVC.
Ontsluiting
DELVAUX, A.-C., Inventaire des archives du Comité de secours et d’alimentation de la Province de Liège (1914-1922) (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Luik. Inventarissen, 117), Brussel, 2011.

2. Société Intercommunale de ravitaillement de la province de Liège

Naam
Société Intercommunale de ravitaillement de la province de Liège
Datering
1916-1921
Gegevens
4,7 m, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, landbouw
Archiefvormer
Société Intercommunale de ravitaillement de la province de Liège
Inhoud
De archieven (registers en kasboeken) hebben betrekking op de bevoorrading door de eigen landbouw in de provincie Luik in de periode 1916-1921.
Ontsluiting
DELVAUX, A.-C., Inventaire des archives de la Société intercommunale de ravitaillement de la Province de Liège (1916-1921) (Algemeen Rijksarchief. Rijksarchief te Luik. Inventarissen, 115), Brussel, 2011.