Boter bij de vis


Rijksarchief Gent

1. Hulp- en Voedingscomité van de provincie Oost-Vlaanderen en gewestelijk comité Gent-stad

Naam
Archief van het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité
Datering
1914-1920
Gegevens
8,3 m, privé-archief, papier, niet raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, gedeporteerden, oorlogsslachtoffers, internationale hulpverlening
Archiefvormer
NHVC Oost-Vlaanderen (cf. supra)
Inhoud
Het archief bevat rapporten, lijsten, processen-verbaal van provinciale, regionale en lokale comités en boekhoudkundige en administratieve documenten. Daarnaast zijn er ook dossiers met overzichten van geleverde goederen aan de gewestelijke en lokale comités, over het magazijnbeheer (stocklijsten, magazijnboeken), stukken over de verdeling van hulpgoederen (meel, brood, rogge, tarwe, mout, suiker, bonen, melk, rijst, brandstoffen, gist…), bereiding van volkssoep en burgerkeukens. Er zijn ook stukken bewaard over de oogst van 1916.
Ontsluiting
NUYTTENS, M., Plaatsingslijst van het archief van het provinciaal hulp- en voedingscomité Oost-Vlaanderen, onuitgegeven, Gent, 1990.

2. Werk van den Akker Oost-Vlaanderen

Naam
Archief Werk van den Akker
Datering
1906-1985
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Landbouw, bevoorrading, volkstuinen
Archiefvormer
In de twintigste eeuw werden in de Belgische steden volkstuinen opgericht zodat arbeiders zelf groenten konden kweken. Het ‘Werk van den Akker’ was de oudste organisatie van volkstuinen.
Inhoud
Vooral briefwisseling, notulen van vergaderingen, boekhouding en allerhande documentatie zijn aanwezig.
Ontsluiting
Niet beschikbaar.

3. Fonds familie Moyersoen

Naam
Archief familie Moyersoen
Datering
1700-1985
Gegevens
4 m, privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, vluchtelingen, dagboek, bevoorrading
Archiefvormer
Gustaaf Moyersoen (1876-1952), broer van minister Romain Moyersoen vluchtte naar Groot-Brittannië en Nederland tijdens WOI.
Inhoud
Naast briefwisseling en een dagboek is vooral een gedrukt ‘Compte-rendu des séances de la commission agricole belge de La Haye’ (mei 1918) interessant.
Het archief van Romain Moyersoen (1870-1967), Minister van Nijverheid, arbeid en ravitaillering (1921-1924) en Minister van Economische Zaken (1924-1925) bevindt zich in het KADOC en is geïnventariseerd via: PODEVIJN, D., Inventaris van het archief van minister van Staat Romain Moyersoen (1870-1967) (KADOC Inventarissen en repertoria, 33), Leuven, 1993.
Ontsluiting
NUYTTENS, M., Familie Moyersoen (Rijksarchief Gent, Inventarissen, 70), Brussel, 1992.