Boter bij de vis


Rijksarchief Eupen

1. Kanton Malmédy / Gouvernement Eupen-Malmédy

Naam
Archief kanton Malmédy / Gouvernement Eupen-Malmédy
Datering
1807-1922
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, kadaster, statistiek
Archiefvormer
Kanton Malmedy en Gouvernement Eupen-Malmédy. Tijdens de oorlog behoorde dit gebied tot Duitsland. Deze ‘Duitse’ kantons werden in 1920 bij België gevoegd.
Inhoud
Het archief van het kanton Malmédy bevat diverse landbouwgerelateerde documenten onder meer over het kadaster, gemeentegronden, domeinen en bosbeheer. De afdeling statistiek van het kanton bevat lijsten en correspondentie in verband met veetellingen (1872-1921) en akkerbouw (1902-1907). Daarnaast zijn er ook documenten en correspondentie van het plaatselijke landbouwgenootschap van Eupen-Malmedy over proeven met teelten en meststoffen (1907-1922), grondverbeteringen (1809-1916), verschillende melkerijgenootschappen (1896-1921)… Het archief van het gouvernement Eupen-Malmedy bevat decreten en verordeningen in verband met landbouw, jacht en visserij (1920-1925), alsook oorlogsarchieven.
Interessant is eveneens het archief van de Landwirtschaftliche Lokalabteilung St.Vith-Malmedy (1898-1921). Het berust is het museum ‘Zwischen Venn und Schneifel’ (Sankt-Vith) en is ontsloten via: JOUSTEN, W., Inventar des Archivs der Landwirtschaftlichen Lokalabteilung St.Vith-Malmedy (1898-1921), Eupen, 2004.
Ontsluiting
PAULS, A., Archiv des Kreises Malmedy (1803-1939) (Rijksarchief Eupen, Toegangen in beperkte oplage, 1), Brussel, 1994.