Boter bij de vis


Rijksarchief Brugge

1. Archief van de provincie West-Vlaanderen (B)

Naam
Archief provincie West-Vlaanderen (onbezet België)
Datering
1914-1919
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, voeding
Archiefvormer
Provincie West-Vlaanderen
Inhoud
Er zijn stukken bewaard betreffende het toezicht op de onbezette gemeenten en de Burelen van Weldadigheid. Verder is er info over opeisingen en betalingen door het Belgische, Franse en Engelse leger, evacuatie burgers van het front, landbouwteelten…
Ontsluiting
BAKKER, C., Archief De Panne. Onbezet België 1914-1918 (Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief te Brugge, Toegangen in beperkte oplage, 86), Brussel, 1992.

2. Dienst der Verwoeste Gewesten (WVL)

Naam
Archief Dienst der Verwoeste Gewesten
Datering
1919-1924
Gegevens
0,5m, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Wederopbouw
Archiefvormer
DVG, zie het inleidende hoofdstuk voor meer info.
Inhoud
Er zijn dossiers bewaard met plannen en bestekken voor wederopbouw van openbare gebouwen in West-Vlaanderen.
Ontsluiting
HUYS, E., Inventaris van de verzameling ‘verwoeste gewesten’, Brussel, 1996.

3. Hoofdwaterschoutambt Oostende

Naam
Archief van het Hoofdwaterschoutambt Oostende
Datering
1855-1972
Gegevens
13,3 m, overheidsarchief, papier, raadpleegbaar mits toestemming
Trefwoorden
Zeewezen, visserij
Archiefvormer
De waterschout was als officier van de gerechtelijke politie belast met het opsporen en vaststellen van misdrijven aan boord van Belgische en buitenlandse schepen in Belgische territoriale wateren. Hij had daarnaast heel wat administratieve taken.
Inhoud
Het archieffonds bevat lijsten van vissers die in aanmerking kwamen voor oorlogsverdiensten, sloepen die verdwenen tijdens de oorlog, vissers gevlucht naar Groot-Brittannië en dergelijke meer.
Ontsluiting
MERTENS, J., Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende (Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief Brugge, Toegangen in beperkte oplage, 90), Brussel, 1992.

4. Fonds Jean-François Maes

Naam
Archief Jean-François Maes
Datering
1826-1965
Gegevens
12 m, privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Landbouw, bevoorrading, onbezet België, beleid, bevoorrading
Archiefvormer
Tijdens WOI speelde Jean-François Maes (1873-1957) een sleutelrol in het ‘Officieel Comité voor hulp aan de vluchtelingen in het niet door de vijand bezette deel van België onder bescherming van hunne majesteiten de Koning en de Koningin’ en het ‘Centraal Comité voor de Landbouwbelangen in België’ (CCLB-CCIA). Vanaf september 1916 was Maes tevens Commissaris-generaal van de ‘Regering in niet-bezet België voor de burgerlijke bevoorrading’. Na de oorlog zetelde hij onder meer in de Landbouwkamer van West-Vlaanderen.
Inhoud
In de persoonlijke dossiers van Maes zijn er documenten in verband met verpachting van hoeves en landerijen (1921-1950), kasboeken voor de boekhouding van landerijen en bossen (1922-1932) en pachtregisters (1914-1937) terug te vinden. Het ambtelijk archief bevat interessante stukken over het CCLB (organisatie, beheer, boekhouding), dossiers van de ‘regering in niet-bezet België voor de burgerlijke bevoorrading’ in het kader van de geleide landbouw, bescheiden in verband met de wederopbouw van de landbouw in België (briefwisseling, notulen, aantekeningen), briefwisseling met ministers in Le Havre, dossiers inzake de aankoop van grond- en meststoffen afkomstig van het ‘Nationaal Verbond voor de Heropbeuring van de Landbouw in België’ en boekhoudkundige stukken van het ‘Middencomité voor de landbouwbelangen’.
Ontsluiting
SOMERS, A., Inventaris van het archief van Jean-François Maes (1873-1957) en aanverwanten 1782-1973 (Rijksarchief Brugge, Inventarissen, 71), Brussel, 2011.