Boter bij de vis


Provinciale Bibliotheek en infocentrum Tolhuis

1. Collectie Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen

Naam
Collectie iconografisch materiaal
Datering
1914-1923
Gegevens
Privé-archief, papier (foto’s), vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Dagelijks leven, bevoorrading
Archiefvormer
-
Inhoud
In de Provinciale Bibliotheek van West-Vlaanderen (Brugge) wordt veel archief- en documentatiemateriaal bewaard over WOI. De collectie is heterogeen samengesteld: frontbladen, dagboeken, liederen, iconografie, karikaturen, monumenten, foto’s… De bibliotheek beschikt over een ruime collectie affiches en aanplakbrieven, afkomstig van diverse steden en gemeenten in West-Vlaanderen. Een groot gedeelte gaat over opeisingen in de landbouw. Daarnaast is er een collectie prentbriefkaarten. Elk van deze dossiers kan informatie bevatten over bevoorrading, voeding en wederopbouw.
Ontsluiting
De fotocollectie is gedeeltelijk ontsloten via www.beeldbankwest-vlaanderen.be . Ter plaatse is er een (digitale) catalogus beschikbaar.