Boter bij de vis


Nationaal Archief Nederland

1. Nederlandse crisisinstellingen in verband met de Eerste Wereldoorlog

Naam
Archieven van Nederlandse crisisinstellingen in verband met WOI
Datering
1914-1946
Gegevens
84 m, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, landbouw, economie
Archiefvormer
Door de oorlog belandde de Nederlandse economie in crisis. De regering richtte een aantal crisisinstellingen en controlediensten op om de handel en bevoorrading van het land te bevorderen.
Inhoud
In het archief van de afdeling crisiszaken van het Ministerie van Landbouw en in het archief van de Nederlandse Overzee Trustmaatschappij zijn enkele dossiers over de uitvoer naar België te vinden.
Ontsluiting
GRUYTHUYSEN, M., VAN SCHIE, H. en TEMPELARS, A., Inventaris van de archieven van crisisinstellingen in verband met de Eerste Wereldoorlog, 1914-1926, Den Haag, 1993.