Boter bij de vis


Mundaneum

1. Collectie van het Mundaneum

Naam
Iconografische collectie
Datering
1914-1918
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Voedselbedeling, hulporganisatie
Archiefvormer
-
Inhoud
Het Mundaneum bevat een aantal interessante fondsen:
- fonds Masure: In dit fonds is documentatie en iconografisch materiaal terug te vinden over liefdadigheidswerken (soepbedeling) tijdens de oorlog.
- fonds Guerre Mondiale 1914-1918: Dit fonds bevat documenten van diverse aard (brieven, affiches, krantenknipsels…) rond verschillende thema’s: hulp- en voedingscomités, clandestiene pers, wezen, hulporganisaties…
Ontsluiting
Niet geïnventariseerd.