Boter bij de vis


Liberaal Archief

1. Liberale Congressen

Naam
Archief van de Liberale Congressen
Datering

1846-2004
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Liberaal, beleid, congres, maatschappij
Archiefvormer
Liberale Partij en navolgers.
Inhoud
De congresarchieven bestaan uit teksten, redevoeringen, notulen… en beslaan zowat het hele maatschappelijke leven. Landbouw komt dus ook aan bod.
Met betrekking tot de oorlog is er een rapport over landbouwkwesties (1920) beschikbaar met het pamflet ‘Het Vraagstuk van den Landbouw’. Er zijn ook documenten in verband met de inrichting van landbouwkamers.
Ontsluiting
De congressen zijn online beschikbaar.
Zie: www.liberaalarchief.be/databanken_databestandenla_congressen-1846.html.