Boter bij de vis


Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

1. Koninklijk Legermuseum

Naam
Archief Koninklijk Legermuseum
Datering
1914-1920
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij beschikbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, voeding, leger
Archiefvormer
Het archief van het Koninklijk Legermuseum bevat een aantal interessante archieffondsen.
Inhoud
Er zijn verschillende bestanden:
- fonds ‘Moskou’ (Belgische archieven gerepatrieerd uit Moskou) met diverse stukken over voeding en ravitaillering;
- fonds ‘Algemene Inspectie van de Dienst der Intendance’ (dagelijkse orders over onder andere voedselbevoorrading);
- fonds ‘1914-1918 (II-5)’ ivm het Spaans-Nederlands Comité ter bescherming van de ravitaillering van België en Noord-Frankrijk;
- fonds ‘Intergeallieerd Comité voor de Bevoorrading’;
- fonds 1ste Legerdivisie onder andere over de invoer en het verbruik van diepgevroren vlees voor de Belgische troepen.
Ontsluiting
Er is een inventaris ter plaatse beschikbaar.

2. Afficheverzameling, documentatiefonds 1914-1918, prentenkabinet van het Koninklijk Legermuseum

Naam
Afficheverzameling en prentenkabinet
Datering
1914-1918
Gegevens
Openbaar archief, papier (foto’s), vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, dagelijks leven, propaganda
Archiefvormer
-
Inhoud
Het Legermuseum heeft verschillende relevante deelcollecties:
- Afficheverzameling: Bevat een heel uitgebreide collectie over alle mogelijke aspecten van de bezetting.
- Fonds 1914-1918 – Personalia: Dit fonds bevat een groot aantal dagboeken, brieven en persoonlijke brieven, vooral van Belgische militairen maar ook van burgers. Er is een dagboek bewaard gebleven (E. Bieswal) die een uniek inzicht biedt in het dagelijkse leven van onbezet België. Het oorlogsdagboek van G. Fievez informeert dan weer over het dagelijkse leven in bezet België.
- Prentenkabinet en fotocollectie: In het iconografisch fonds van het Legermuseum steken talloze gravures, postkaarten en foto’s. Het leven in het bezette België, inclusief voedselbevoorrading, komt aan bod. Het subfonds ‘Collection Ramet 1914-1918’ bevat interessante afbeeldingen in verband met landbouw, voeding en het soldatenleven.
Ontsluiting
- Voor de afficheverzameling is er een inventaris ter plaatse beschikbaar.
- BOIJEN, R., Inventaris van het archieffonds 1914-1918. 1: Personalia (Centrum voor militaire geschiedenis. Inventarissen, 19), Brussel, 1982.
- Voor de prenten is er een thematisch fichesysteem beschikbaar in de leeszaal.