Boter bij de vis


KADOC – KU Leuven

1. Centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond

Naam
Archief Centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond
Datering
1890-2003
Gegevens
80 m, privé-archief, papier, beschikbaar na toestemming bewaargever
Trefwoorden
Economie, maatschappelijk leven, landbouworganisatie, christendemocratie, landbouw(onderwijs)
Archiefvormer
De Boerenbond is de oudste en grootste landbouworganisatie van België. Hij werd in 1890 opgericht door de katholieke politici Joris Helleputte en Frans Schollaert. Het archief van de Boerenbond is niet één centraal archief maar bevat verschillende deelbestanden. Zie het inleidende hoofdstuk voor meer info.
Inhoud
Het hoofdarchief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Boerenbond bestaat uit zeven afdelingen: algemeen, centrale organisatie, beroepsorganisatie, centrale coöperatie, godsdienstige werking, externe relaties en diversen. De archieffondsen met betrekking tot WOI zijn verspreid over de verschillende afdelingen. In het archief zijn verslagen van de algemene vergaderingen, het verslagboek en de verslagen van de Hoofdraad en het verslagboek van de vergaderingen van het Hoofdbestuur terug te vinden. Verder zijn er persknipsels over de Boerenbond, boekhoudkundige stukken en nota’s en briefwisseling inzake voedselbevoorrading bewaard. De dossiers van de gilden (met ledenlijsten) werden alfabetisch per gemeente ontsloten via een aparte plaatsingslijst. Hoewel de Boerenbond actief betrokken was bij de heropbouw van de verwoeste gewesten en zich engageerde in het landbouwherstel zijn hiervan relatief weinig dossiers bewaard.
Ontsluiting
DEMEYER, M., Inventaris van het archief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond 1890 – (KADOC Inventarissen en repertoria, 19), Leuven, 1987.
Plaatsingslijst van het archief van de centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond (aanvulling), Leuven, 2006.
Zie ook: Archief Centrale bestuurs- en adviesorganen van de Belgische Boerenbond,
www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw? CHK=AE_95&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined.

2. Assurantie van de Belgische Boerenbond (ABB)

Naam
Archief Assurantie van de Belgische Boerenbond
Datering
1890-2003
Gegevens
30 m, bedrijfsarchief, papier, beschikbaar na toestemming bewaargever
Trefwoorden
Economie, maatschappelijk leven, landbouworganisatie, bank-,krediet- en verzekeringsinstelling, landbouw
Archiefvormer
ABB, de verzekeringsmaatschappij van de BB, werd opgericht in 1890.
Inhoud
Het archief bevat de statuten en oprichtingsdocumenten van de NV ABB en haar voorgangers, de verslagboeken en de centrale vergaderstukken van de diverse bestuursorganen (inclusief 1914-1918). Waardevolle delen van tijdens en na de oorlog uit de boekhouding van de maatschappij (balansen en dagboeken), diverse (model)polissen en contracten, tarieventabellen… bleven bewaard.
Ontsluiting
Plaatsingslijst van het archief ABB, Leuven, s.d. (http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/949.pdf).
Zie ook: Archief Assurantie van de Belgische Boerenbond,
www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw? CHK=AE_977&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined.

3. Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond (AVV/AVEVE)

Naam
Archief Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond
Datering
1895-2004
Gegevens
64 m, bedrijfsarchief, papier, beschikbaar na toestemming bewaargever
Trefwoorden
Economie, maatschappelijk leven, landbouworganisatie, bedrijfsleven, landbouw
Archiefvormer
AVV/AVEVE
Inhoud
Het archief valt uiteen in twee grote delen. Het eerste deel omvat diverse archiefstukken (bestuur, financieel beheer, resultaten, publiciteit…) met betrekking tot de centrale diensten van AVV/AVEVE. Het tweede deel omvat dossiers gevormd door plaatselijke AVV-diensten. Vooral landbouwherstel na WOI is er terug te vinden.
Ontsluiting
Plaatsingslijst van het archief AVEVE, Leuven, s.d. (http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/61.pdf).
Zie ook: Archief Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond,
www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw? CHK=AE_89&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined.

4. Landelijke Gilden van de Belgische Boerenbond

Naam
Archief Landelijke Gilden van de Belgische Boerenbond
Datering
1891-2006
Gegevens
371 m, organisatie-archief, papier, beschikbaar na toestemming bewaargever
Trefwoorden
Economie, maatschappelijk leven, landbouworganisatie, landbouw
Archiefvormer
Sinds de jaren 1970 werden de traditionele en lokaal-parochiale Boerengilden opgesplitst in Landelijke Gilden en Bedrijfsgilden.
Inhoud
De gildendossiers met verslaggeving omtrent activiteiten en ledenlijsten betreffende de oude Boerengilden alsook van de latere Landelijke Gilden zijn in dit archiefbestand terug te vinden. Veel lokale boerengilden ontstonden in de jaren 1920, met WOI vers in het geheugen.
Ontsluiting
Plaatsingslijst van het archief Landelijke Gilden van de Belgische Boerenbond, Leuven, s.d. (http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/996.pdf).
Zie ook: Archief Landelijke Gilden van de Belgische Boerenbond,
www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw? CHK=AE_1023&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined.

5. Productiecoöperaties van de Belgische Boerenbond

Naam
Archief Productiecoöperaties van de Belgische Boerenbond
Datering
1900-1984
Gegevens
18,5 m, organsiatie-archief, papier, beschikbaar na toestemming bewaargever
Trefwoorden
Economie, maatschappelijk leven, landbouworganisatie, landbouw, bedrijfsleven, corporatisme
Archiefvormer
Diverse coöperaties van de Belgische Boerenbond.
Inhoud
Het archief van de geliqueerde coöperaties van de Boerenbond bevat vooral archivalia van de productiecoöperatie (melkerijen). Er bleven statuten, neergelegde rekeningen, briefwisseling en (inspectie)verslagen bewaard. De oudste dossiers geven inzicht in het doordringen van de coöperatiegedachte op het platteland na WOI.
Ontsluiting
Plaatsingslijst archief Coöperaties Belgische Boerenbond, Leuven, s.d. Beschikbaar in leeszaal KADOC.
Zie ook: Archief Productiecoöperaties van de Belgische Boerenbond,
www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw? CHK=AE_177&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined.

6. Fonds Gerard Cooreman

Naam
Fonds Gerard Cooreman
Datering
1870-1926
Gegevens
2 m, privé-archief, papier, beschikbaar na toestemming bewaargever
Trefwoorden
Economie, maatschappelijk leven, WOI, dagelijks leven, christen-democatie
Archiefvormer
Gerard Cooreman (1852-1926) was senator en volksvertegenwoordiger. Van juni tot november 1918 was hij zelfs premier van België.
Inhoud
De meeste interessante dossiers verwijzen naar WOI. Het archief bevat informatie over de bevoorrading van België en de plannen voor wederopbouw. Daarnaast zijn er ook documenten met betrekking tot Belgisch-Congo.
Ontsluiting
DEMEYER, M. en DE SMAELE, H., Inventaris van het archief van Minister van Staat Gerard Cooreman, 1852-1926 (KADOC Inventarissen, 31), 2de druk, Leuven, 1993 (http://kadoc.kuleuven.be/db/inv/150.pdf).

7. Fonds Emiel Vliebergh

Naam
Fonds Emiel Vliebergh
Datering
Ca. 1895-1925
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, bevoorrading, beleid, Boerenbond
Archiefvormer
Emiel Vliebergh (1872-1925) studeerde rechten en economie en werd juridisch adviseur bij de Belgische Boerenbond. In 1917 werd hij ondervoorzitter. Daarnaast was hij ook bekend voor zijn inzet voor de vernederlandsing van het onderwijs.
Inhoud
Er is heel wat briefwisseling bewaard onder meer over de Vlaamse beweging. Ook de Boerenbond en landbouw komen aan bod. Er zijn ook enkele dossiers met betrekking tot de streekstudies van Vliebergh aanwezig. Het archief is evenwel niet ontsloten.
Er worden daarnaast zo’n 550-tal brieven van Vliebergh bewaard in het AMVC/Letterenhuis.
Ontsluiting
Niet beschikbaar