Boter bij de vis


Informatiecentrum van Boerenbond en Landelijke Gilden

1. Informatiecentrum Boerenbond en Landelijke Gilden

Naam
Informatiecentrum Boerenbond en Landelijke Gilden
Datering
1914-1919[-2010]
Gegevens
Privé-archief, papier, raadpleegbaar op aanvraag
Trefwoorden
Landbouw, beleid, voedselbevoorrading
Archiefvormer
Gegroeid uit een traditionele bibliotheek en documentatiedienst, is het Informatiecentrum vandaag een kenniscentrum voor land- en tuinbouw en platteland in Vlaanderen.
Inhoud
De archieven van de Boerenbond worden door het KADOC bewaard. Toch bevat het informatiecentrum documentatie die onder de noemer ‘archiefmateriaal’ kan vallen. Naast een uitgebreide en gevarieerde collectie monografieën bewaard het informatiecentrum twee interessante collecties. Ten eerste is er het bestand ‘brochures’. Er zijn zo’n 8.000 brochures vanaf de negentiende eeuw tot vandaag over allerhande landbouwgerelateerde onderwerpen beschikbaar. Een aantal hebben betrekking op WOI of op de nasleep. Ten tweede is er de collectie ‘dossiers’. De meest uiteenlopende onderwerpen komen hierin aan bod. De dossiers zijn samengesteld uit allerhande documenten: archiefmateriaal, knipsels, officiële stukken, briefwisseling, commentaar van Boerenbondmedewerkers en losse nota’s. Zo bewaart het informatiecentrum bijvoorbeeld dossiers over de belasting op oorlogswinsten 1914-1918, het landbouwherstel, landelijke sociologie en prijzen van landbouwproducten.
Ontsluiting
Veel materiaal is ontsloten via:.
www.boerenbond.be/language/nl-NL/Contact/Informatiecentrum/Databanken-Infodoc.