Boter bij de vis


Hoover Institution on War, Peace and Revolution

1. Documentatiefonds van het Hoover Institution on War, Peace and Revolution

Naam
Commission for Relief in Belgium e.a.
Datering
1914-1930
Gegevens
Privé-archief, papier (foto’s), vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Bevoorrading, CRB, NHVC
Archiefvormer
Hoover Institution on War, Peace and Revolution
Inhoud
Er zijn diverse archief- en documentatiefondsen:
  • Commission for Relief in Belgium: Het CRB-fonds beschikt over veel documentatie met een aantal zeldzame boeken, tijdschriften, krantenartikels, kaarten, brochures en de eigen uitgaven van het CRB met betrekking tot de bevoorrading in België en Noord-Frankrijk. Er zijn rantsoeneringskaarten en coupons van Belgische gemeenten beschikbaar. Foto’s en prentbriefkaarten van het personeel, van diverse prominenten, van de werkzaamheden (bijvoorbeeld het uitladen van levensmiddelen) steken tevens in het fonds. Interessant zijn tot slot ook knutselwerkjes, boekjes, brieven en postkaarten die door de Belgische burgers als dank naar de CRB werden gezonden.
  • Belgian subject collection: In deze kunstmatige aangelegde verzameling bevindt zich allerhande archivalia en documentatie over WOI in België. Zo is er een omvangrijke collectie van Belgische dagbladen, divers materiaal van de Commissie voor Herstelbetalingen en van de Belgische delegatie op de vredesconferentie in Versailles, waar ook landbouwherstel aan bod kwam. Affichemateriaal over uiteenlopende onderwerpen is overvloedig aanwezig.
  • Jonkherr-verzameling: In deze collectie bevinden zich foto’s van karikaturen van de Belgische kunstenaar Jonkherr. Er zijn portretten van de afgevaardigden van het NHVC, het Provinciaal NHVC van Limburg en diverse andere hulporganisaties.
  • Archief Louis Raemaekers: Raemaekers was een politiek tekenaar die bekend stond voor zijn stondprenten. De collectie bevat zo’n 1000 originele karikaturen over ministers, staatshoofden, hulporganisaties en oudstrijdersverenigingen.
Ontsluiting
DANIELSON, E., Commission for Relief in Belgium (1914-1930): a register of its records in the Hoover Institution archives, Stanford, 1996.
Zie: http://cdn.calisphere.org/data/13030/fc/tf6z09n8fc/files/tf6z09n8fc.pdf.
Van de Belgian subject collection is er een online toegang beschikbaar.
Zie: http://cdn.calisphere.org/data/13030/p7/tf3h4n99p7/files/tf3h4n99p7.pdf.
Van het archief Louis Raemaekers is er een online toegang beschikbaar.
Zie: http://cdn.calisphere.org/data/13030/qr/tf258001qr/files/tf258001qr.pdf.