Boter bij de vis


CEGES-SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij)

1. Documentatie van het SOMA

Naam
Documentatie en fotocollectie
Datering
1914-1940
Gegevens
Privé-archief, papier (foto’s), vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, bevoorrading, dagelijkse leven
Archiefvormer
Het SOMA, opvolger van het NCWOII, doet onderzoek naar oorlogen en conflicten in de twintigste eeuw, verzamelt documentatie en organiseert academische en publieke activiteiten.
Inhoud
De collectie van het SOMA bevat een aantal interessante fondsen:
- Fotocollectie: Hoewel het gros van de foto’s betrekking heeft op het de interbellum en WOII, zijn er ook foto’s over het dagelijkse leven van WOI.
- Documentatiemappen: Het fonds van de familie Goiris gaat over landbouw en kleinhandel in de Denderstreek in de periode 1914-1940. Het bevat prentbriefkaarten, brieven en krantenknipsels.
Ontsluiting
Er is een (gedeeltelijke) online inventaris beschikbaar via:  http://pallas.cegesoma.be.