Boter bij de vis


Archives départementales du Nord (ADN)

1. Archives départementales du Nord

Naam
Archives départementales du Nord (ADN)
Datering
1914-1930
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, opeisingen, bevoorrading
Archiefvormer
Verschillende lokale en regionale administraties deponeerden hun archief in de ADN.
Inhoud
Het ADN beschikt over diverse archieffondsen die slaan op landbouw en bevoorrading zowel in bezet als niet-bezet gebied. Hoewel de meeste informatie betrekking heeft op de gemeenten in Noord-Frankrijk is er ook documentatie over België aanwezig. Er zijn dossiers inzake oogsten, meststoffen, wateringen, arbeidskracht, veeteelt, ongedierte, staat van de landbouw…
Ontsluiting
Ter plaatse zijn inventarissen beschikbaar.
Een algemene ontsluiting is: BECKER, A. en DEROSIER, B. red., Guide des sources de la guerre 1914-1918 dans le Nord (Archives départementales du Nord, Temps, espace et société, 1129), Villeneuve d’Ascq, 2009.