Boter bij de vis


Archief provincie West-Vlaanderen

1. Archief van de provincie West-Vlaanderen (A)

Naam
Archief provincie West-Vlaanderen
Datering
1910-1925
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, voeding
Archiefvormer
Provincie West-Vlaanderen
Inhoud
In een aantal fondsen is er info te vinden:
- ‘Verzameling der besluiten en omzendbrieven uitgegeven tijdens de oorlog 1914-1918 in onbezet België’ met als onderwerpen opeisingen van oogsten en vee, tellingen, maximumprijzen, landbouwproducten…
- Afdeling 3: dossiers en stukken over landbouw (1900-1914), landbouwproductie (1905-1920), veefonds (1902-1916), landbouwbevoorrading (1914-1918), verkoop Belgische paarden (1914-1918), taks op landbouwproducten (1914-1918), landbouwtelling (1917), maandelijkse verslagen bevoorrading en opeisingen (1914-1918), stortingsborderellen en begrotingen landbouwfonds (1904-1924)…
- archief arrondissementscommissariaat Brugge: landbouw en nijverheid (1910-1925)
- afficheverzameling: affiches in verband met WOI over opeisingen, maximumprijzen, teelt en fokken van dieren…
Ontsluiting
Er is een online inventaris beschikbaar: http://probat.west-vlaanderen.be. Niet alle archieffondsen zijn hierin opgenomen.