Boter bij de vis


Archief provincie Oost-Vlaanderen

1. Archief van de provincie Oost-Vlaanderen

Naam
Archief provincie Oost-Vlaanderen
Datering
1914-1925
Gegevens
Overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, voeding
Archiefvormer
Provincie Oost-Vlaanderen
Inhoud
Er zijn twee afdelingen die wellicht interessant materiaal bevatten. Ten eerste is er afdeling 2 dat dossiers met volgende thema’s bevat: (plaatselijke) maatschappijen voor land- en tuinbouw (1899-1913); Provinciale Commissie voor Landbouw (briefwisseling (1901-1917), inkomsten en uitgaven (1899-1921) en expertises (1900-1924)); statistieken en tellingen; runderpest, veeartsenij en pachten (1919-1920); rasveredeling (1913-1915); vee- en paardenmarkten. Ten tweede is er afdeling 4A dat materiaal bevat over prijskampen, tentoonstellingen, paarden- en veemarkten: landbouwtellingen, invoer Hollands vee, ravitaillering, jacht- en bosbeheer… Het provinciearchief beschikt ook over de dossiers van het Provinciaal Hulp- en Voedingscomité.
Ontsluiting
Er is ter plaatse een handgeschreven inventaris beschikbaar.