Boter bij de vis


Archief provincie Limburg

1. Archief van de provincie Limburg

Naam
Archief provincie Limburg – Oorlogsarchieven
Datering
1794-2000
Gegevens
12 km, overheidsarchief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, voeding, noodcommissie, bevoorrading
Archiefvormer
Provincie Limburg (Provinciale Noodcommissie)
Inhoud
Het archief van de Provinciale Noodcommissie Limburg (WOI) bevat nota’s, rapporten en briefwisseling. Er zijn verslagen van vergaderingen van de ‘Centrale Commissie voor de studie van de reconstructie van boerderijen en dorpen’, een afdeling van het NHVC (1915) aanwezig. Tot slot is er info met betrekking tot lokale opslagplaatsen van het CRB en instructies van het NHVC Limburg. Het provinciearchief beschikt over een volledige collectie van het “Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern” (1914-1918).
Ontsluiting
Er is een inventaris ter plaatse digitaal beschikbaar.