Boter bij de vis


Archief Aartsbisdom Mechelen

1. Fonds Désiré Joseph Mercier

Naam
Fonds Désiré Joseph Mercier
Datering
1851-1926
Gegevens
Privé-archief, papier, vrij raadpleegbaar
Trefwoorden
Landbouw, bevoorrading, bisdom, Boerenbond
Archiefvormer
Mercier (1851-1926) was aartsbisschop van België tijdens de oorlog en nam een sterke positie in tegenover de bezetter.
Inhoud
Er zijn documenten bewaard over het Werk van den Akker in oorlogstijd, briefwisseling in verband met ravitaillering en voedselhulp en stukken over de Belgische Boerenbond (1917).
Ontsluiting
COUTTENIER, J., Archief Kardinaal D. Mercier, 1851-1926, onuitgegeven, s.l., s.d.