Boter bij de vis


AMSAB - Instituut voor Sociale Geschiedenis

1. Collectie AMSAB

Naam
Archief van het AMSAB – Instituut voor Sociale Geschiedenis
Datering
1836-1940
Gegevens
Privé-archief, papier en microfilm, raadpleegbaar mits toestemming
Trefwoorden
Sociale economie, bevoorrading, landbouw
Archiefvormer
-
Inhoud
Het AMSAB bevat een interessante verzameling documentie die Louis Bertrand gebruikte als basismateriaal voor het bekende boek ‘L’Occupation allemande en Belgique’ (Brussel, 1919). Zo zijn er krantenknipsels en materiaal over het NHVC bewaard gebleven. Er is ook briefwisseling van Bertrand uit de oorlogsperiode.
Het AMSAB beschikt tevens over fotomateriaal uit WOI.
Ontsluiting
ASTACHOVA, M. en OLIVETSKAYA, A., Inventaris van het archief van het NISG, Gent, 1997.