Boter bij de vis


Agentschap Onroerend Erfgoed

1. Agentschap Onroerend Erfgoed

Naam
Agentschap Onroerend Erfgoed
Datering
-
Gegevens
foto’s, raadpleegbaar
Trefwoorden
Wederopbouw, relicten
Archiefvormer
Het agentschap Onroerend Erfgoed houdt zich bezig met de inventarisatie en bescherming van bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch en varend erfgoed. Het ondersteunt het beheer van het onroerend erfgoed en voert beleidsgericht onderzoek uit.
Inhoud
Via de Inventaris Onroerend Erfgoed kunnen WOI-relicten teruggevonden worden. Vooral uit de wederopbouwperiode is er veel materiaal beschikbaar. Voor elke interessante bouwkundige locatie werd een fiche opgesteld met administratieve gegevens, een beknopte karakterisering, een beschrijving en een bronvermelding. Er zijn talloze wederopbouwhoeves in de beeldbank opgenomen.
Ontsluiting
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/zoeken