Boter bij de vis


Archieven en bibliotheken

Er is enorm veel bronnenmateriaal bewaard over landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Onderstaande lijst biedt een overzicht van de verschillende archiefinstellingen die materiaal over dit onderzoeksveld bewaren.

Klik op de desbetreffende bewaarinstelling voor meer inhoudelijke informatie over de aanwezige documenten. Deze lijst kan nog verder worden aangevuld met gemeentearchieven. Zo bevat nagenoeg elk gemeentearchief wel een verslag, brief of document die betrekking heeft op het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Terug naar boven