Boter bij de vis


Onderzoeksbronnen

Via deze pagina kan je een onderzoek starten naar de geschiedenis van landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog in België. Bruikbare naslagwerken werden gebundeld in de online bibliografie. In het archievenoverzicht vind je zowel de bewaarplaatsen als de inhoud. Tot slot is er documentatiemateriaal digitaal ontsloten, waaronder oorlogskookboekjes. Al naargelang het onderzoek of de activiteit bieden deze hulpmiddelen een toevlucht. De onderzoeksbronnen worden op geregelde tijdstippen geactualiseerd. De meest recente aanpassingen gebeurden in oktober 2014.

De aangereikte bibliografie en archievenoverzicht vind je ook terug in B. Demasure, Boeren, Boter en bezetters. Onderzoeksgids landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog, Leuven, 2013. Deze publicatie kan je hier bestellen.