Boter bij de vis


campagnebeeld

Expo Boter bij de Vis in Nazareth

Wat schaft de pot? Deze prangende vraag laat de Belgische bevolking de hele oorlog niet los. Ontdek het relaas van de Groote Oorlog vanuit een nieuw perspectief over het leven van alledag in de rondreizende expo 'Boter bij de vis'.

Al bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is er een tekort aan voedsel. De schaarse voedingsmiddelen worden duur verkocht. Voedselproducenten en handelaars willen 'boter bij de vis'. Deze bekende uitdrukking slaat op de directe betaling bij levering. Bijna het hele gezinsbudget wordt gespendeerd aan voedsel. Landbouwers kampen met een tekort aan grondstoffen. De Duitse bezetter eist op grote schaal vee en paarden op. De problematische voedselsituatie en de creativiteit van de Belgische bevolking staan centraal in de expo ‘Boter bij de vis’.

Boter bij de Vis vormt een onderdeel van de Vredesfeesten in Nazareth. Dit is een wijd opgezet cultureel programma van plechtigheden, evenementen, tentoonstellingen, podiumvoorstellingen... ter herinnering aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in de omgeving van Nazareth.

Waar: Erfgoedhuis Nazareth, Drapstraat 16, 9810 Nazareth. De expo is op drie momenten te bezichtigen: 6 oktober, 3 november en 1 december 2018.

Meer info: Gemeente Nazareth en Vredesfeesten Nazareth