Boter bij de vis


Expo Boter bij de vis

Expo Boter bij de vis in Kampenhout

Wat schaft de pot? Deze prangende vraag laat de Belgische bevolking de hele oorlog niet los. Ontdek het relaas van de Groote Oorlog vanuit een nieuw perspectief over het leven van alledag in de rondreizende expo 'Boter bij de vis'.

Al bij het begin van de Eerste Wereldoorlog is er een tekort aan voedsel. De schaarse voedingsmiddelen worden duur verkocht. Voedselproducenten en handelaars willen 'boter bij de vis'. Deze bekende uitdrukking slaat op de directe betaling bij levering. Bijna het hele gezinsbudget wordt gespendeerd aan voedsel. Landbouwers kampen met een tekort aan grondstoffen. De Duitse bezetter eist op grote schaal vee en paarden op. De problematische voedselsituatie en de creativiteit van de Belgische bevolking staan centraal in de expo ‘Boter bij de vis’.

Waar: Bibliotheek Kampenhout, Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
(Pas op, de expo staat niet in het Witloofmuseum zoals aanvankelijk aangekondigd, maar dus wel in de gemeentelijke bibliotheek).

Meer info: Gemeente Kampenhout