Boter bij de vis


boter bij de vis

Website Boter bij de Vis

Met het einde van de herdenkingsperiode naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog komt er ook een einde aan het project 'Boter bij de Vis'. Dit project zette gedurende vier jaar de landbouwsector en voedselsituatie tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in de kijker. De rondreizende expo 'Boter bij de Vis' wordt herbestemd naar een permanente locatie. In de loop van 2019 volgt hierover meer nieuws. De website boterbijdeviswo1.be blijft nog een tijd actief, maar wordt niet verder aangevuld. Alle verzamelde informatie en verhalen worden geïntegreerd in een nieuwe versie van Het Virtuele Land (2020). Hierover zal CAG volgend jaar uitgebreid communiceren. Bij verdere vragen of opmerkingen in verband met het project 'Boter bij de Vis' kan je terecht bij kristel.janssens@cagnet.be.