Boter bij de vis


Cense Westhove

'Bouwen en heropbouwen': een succes!

Op maandag 1 oktober blies CAG verzamelen in de Westhoek voor de jaarlijkse contactdag. Onder de titel ‘Bouwen en heropbouwen. Het plattelandsherstel na de Eerste Wereldoorlog’ verlegde CAG er samen met CO7 en enkele partners en sprekers de focus van herdenking van de oorlogsgruwel naar de wederopbouw die volgde. Een wederopbouw die op deze studiedag werd belicht vanuit diverse invalshoeken. In de diverse spreekbeurten werd het belang van de wederopbouw voor de streek beklemtoond en de noodzaak hier meer onderzoek naar te verrichten. In de komende jaren zal er ingezet worden op de ontsluiting van en sensibilisering rond wederopbouw voor de lokale bevolking en de toeristische sector, in navolging van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Het voormiddaggedeelte ging door in CC Het Perron in Ieper. Na de lunch werd een bezoek gebracht aan twee wederopbouwhoeves. Er waren 80 deelnemers. Het volledige verslag en de integrale presentaties zijn hier terug te vinden.